Resort nauki nie przyzna niepublicznej szkole wyższej pieniędzy na pomoc materialną dla studentów...
Konrad Kuć
31.12.2014
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz czwarty rozpoczyna poszukiwanie Diamentów -...
Konrad Kuć
31.12.2014
Wydarzenia
Różnie są nazywani: plastikowi studenci, martwe dusze, studenci-widma. Zapisują się na studia lub...
Konrad Kuć
30.12.2014
Wraz z nadejściem nowego roku kalendarzowego w życie wchodzą nowe zasady aplikacji adwokackiej....
Konrad Kuć
30.12.2014
Studenci decydując się na drugi kierunek studiów traktują go jako uzupełnienie dotychczasowej...
Konrad Kuć
30.12.2014
Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. KEN w Krakowie wraz z Uniwersytetem Karola w Pradze uruchomią w...
Konrad Kuć
30.12.2014
Uniwersytet w Białymstoku i samorząd województwa podlaskiego podpisały w poniedziałek akt...
Konrad Kuć
29.12.2014
Europejska Rada ds. Badań Naukowych w tym roku rozdysponowała prawie pół miliarda euro na...
Konrad Kuć
29.12.2014
Szkoły wyższe przygotowują się do realizacji obowiązku zapewnienia studentom trzymiesięcznych...
Konrad Kuć
29.12.2014
Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie zwyciężyli w międzynarodowym...
Konrad Kuć
29.12.2014
Wydarzenia
Nowoczesne kształcenie studentów powinno być otwarte na zmiany. Chodzi o to, by młodzi ludzie...
Konrad Kuć
28.12.2014
Niemal wszyscy adepci stomatologii oraz młodzi dentyści opowiadają się za zmniejszeniem limitu...
Konrad Kuć
28.12.2014
Wszyscy dzisiaj mówimy o innowacyjności, a ona bez nauki nie istnieje. Więc tworzymy ramy prawne i...
Konrad Kuć
27.12.2014
Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego rezygnuje z gromadzenia w swoich zasobach programów...
Konrad Kuć
27.12.2014
W Rzeszowie studenci, przedstawiciele nauki oraz praktycy z zakresu kryminologii rozmawiali na...
Konrad Kuć
27.12.2014
Wydarzenia
Akademia Górniczo-Hutnicza otworzyła nowoczesne laboratorium służące do badania jakości energii...
Konrad Kuć
26.12.2014
Myśleć jak sąd to umieć ocenić wszystko z perspektywy sądu. Sąd nie zna sprawy od początku, bo nie...
Konrad Kuć
26.12.2014
Studenci, którzy są twórcami, współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego zgłoszonego do ochrony...
Konrad Kuć
26.12.2014
Wydarzenia
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - jako członek największego w UE konsorcjum Innolife - został...
Konrad Kuć
26.12.2014
Budujemy renomowany ośrodek kształcący kadry dla międzynarodowego biznesu mówi dr Irena Tomys,...
Konrad Kuć
25.12.2014
Duży nakład nauki czy przeciągające się w nieskończoność zajęcia powodują, że studenci mają...
Konrad Kuć
25.12.2014
Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński znalazły się w dziesiątce najlepszych uczelni z...
Konrad Kuć
25.12.2014
Wyrastające jak grzyby po deszczu stoiska, na których można nabyć żywego karpia, nieuchronnie...
Ewa Kapusta
23.12.2014
Jeśli sąd uwzględni skargę na błędny sposób liczenia punktów na liście kwalifikacyjnej, kandydat na...
23.12.2014
Posiadanie ściąg w trakcie egzaminu wstępnego ma ścisły związek ze sferą wykonywania przez...
Konrad Kuć
23.12.2014
Październikowa nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym przyjęła trzyletni okres terminu...
Konrad Kuć
23.12.2014
Wystartował nowy, udoskonalony program LEX Student Prawa. Ten sprofilowany e-produkt z bogatą bazą...
Konrad Kuć
22.12.2014
Koło naukowe prawa konkurencji i regulacji sektorowych Ius Publicum działającego na wydziale prawa...
Konrad Kuć
22.12.2014
Wydarzenia
W 2015 roku zmniejszeniu ulegnie nabór na uczelnie wojskowe. W roku akademickim 2015/2016 indeks na...
Konrad Kuć
21.12.2014
Młodzi Polacy odnoszą sukcesy w arbitrażu. Pokonali nawet studentów Harvardu w prestiżowym,...
Konrad Kuć
21.12.2014