Czas na zmiany w prawie antymonopolowym?

UOKiK zaproponował nowelizację prawa antymonopolowego, której celem jest zwiększenie skuteczności działań Urzędu w zakresie kontroli koncentracji oraz zwalczania porozumień ograniczających konkurencję.

Wśród proponowanych zmian znalazł się m.in. postulat wprowadzenia dwuetapowego postępowania w sprawach z zakresu koncentracji podmiotów gospodarczych. Zgodnie z postulatem Urzędu sprawy łatwe i niebudzące wątpliwości powinny zakończyć się w ciągu 30 dni, zaś bardziej skomplikowane trwałyby cztery miesiące.

Innym proponowanym przez UOKiK rozwiązaniem jest tzw. „competition koncern”. W trakcie postępowania Urząd będzie informował przedsiębiorcę o swoich zastrzeżeniach. Dzięki temu, jeszcze w toku trwającego postępowania będzie on znał potencjalne rozstrzygnięcie i pod tym kątem podejmował decyzje biznesowe.

Postulowana jest także zmiana sposobów wykrywania niedozwolonych porozumień. Zgodnie z propozycją Urzędu, przedsiębiorca, który złoży wniosek leniency jako drugi lub kolejny, będzie mógł uzyskać dodatkowe obniżenie kary, jeśli poinformuje Urząd o innej zmowie, której również był uczestnikiem.

W planach UOKiK znajduje się wprowadzenie instytucji dobrowolnego poddania się karze (przedsiębiorca będzie miał możliwość przyjęcia tej propozycji w zamian za obniżenie kary o 10 proc.), jak również tzw. „środków zaradczych” (ang. „remedies”). Polegałyby one na wskazaniu w decyzji przez Prezes Urzędu działań, jakie ma podjąć przedsiębiorca w celu usunięcia skutków naruszenia.

Propozycje Urzędu będą dyskutowane ze wszystkimi zainteresowanymi stronami – przede wszystkim ze środowiskiem przedsiębiorców oraz reprezentujących ich prawników.

Wszelkie wątpliwości rozwieje cykl audycji oraz filmów, które powstały w ramach kampanii „Przedsiębiorco, nie zmawiaj się!” Filmy będą dostępne na stronie www.uokik.gov.pl.

Opracowanie: Justyna Gryczka, RPE WKP

Źródło: www.uokik.gov.pl, stan z dnia 28 marca 2012 r.

Data publikacji: 29 marca 2012 r.