Konferencja Ministra Sprawiedliwości z dziekanami wydziałów prawa

W dniu 13 stycznia 2014 r. w Popowie k. Warszawy odbyła się szósta Konferencja Ministra Sprawiedliwości z dziekanami wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych.

Konferencja poświęcona była omówieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną, które odbyły się 28 września 2013 r.

Uroczystego otwarcia obrad dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. W konferencji udział wzięli dziekani wydziałów prawa 28 wyższych uczelni publicznych i niepublicznych, w tym m.in. Przewodniczący ostatniego Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa - Dziekan Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu prof. Roman Budzinowski, a także dziekani uniwersytetów prowadzących najbardziej liczne wydziały prawa: dziekan Uniwersytetu Warszawskiego prof. Krzysztof Rączka, dziekan Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Włodzimierz Gromski, dziekan Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Janina Błachut, która jest jednocześnie Przewodniczącą Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz dziekan Uniwersytetu Śląskiego prof. Czesław Martysz.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Notarialnej Tomasz Janik oraz członkowie zespołów przygotowujących testy na egzaminy wstępne.

Na konferencji przedstawiono prezentację wyników egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną przeprowadzonych w 2013 r. Analizą objęto profil oraz wyniki egzaminów ponad 10 000 osób, które przystąpiły do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, a także stopień trudności pytań egzaminacyjnych. W analizie pokazano również powiązanie wyników egzaminu na poszczególne aplikacje z ukończoną uczelnią wyższą. Ponadto, zawarto porównanie zdawalności egzaminów przez absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W prezentacji wyszczególnione zostały wyniki tych absolwentów studiów prawniczych, którzy przystąpili do egzaminów w roku ukończenia studiów. Analiza objęła również zdawalność egzaminu w zależności od oceny uzyskanej na dyplomie, z uwzględnieniem poszczególnych uczelni.

Opracowanie: Katarzyna Irytowska, RPE WK

Źródło: www.ms.gov.pl, stan z dnia 15 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 15 stycznia 2014 r.