MS: ujednolicenie postępowania w sprawach nieletnich

W postępowaniu w sprawach nieletnich nie będzie dwóch etapów. Likwiduje się postępowanie wyjaśniające i rozpoznawcze opiekuńczo-wychowawcze albo poprawcze. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało założenia do nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dotychczasowy model dwuetapowy w sprawach nieletniego przed wydaniem merytorycznego orzeczenia dawał podstawy do formułowania wątpliwości przez sędziego. Taka sytuacja została skrytykowana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Teraz w wypadku ujednolicenia postępowania nie będzie się odsyłać do kpk w przypadku zastosowania środka poprawczego. Dodany będzie nowy rozdział ustawy w sprawach nieletnich zamiast art.33-35 u.p.n., który ureguluje całość postępowania przez sąd rodzinny.

Projekt założeń do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich zakłada także uregulowanie zasad stosowania nagród i kar wobec dzieci umieszczonych w zakładach poprawczych. Zastosowanie środka przymusu bezpośredniego wymagać będzie udokumentowania i protokołu i obowiązku potwierdzenia podpisami osób stosujących ten środek.

Katarzyna Żaczkiewicz

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Artykuł pochodzi z serwisu: www.LEX.pl

Data publikacji: 28 czerwca 2012 r.