Odrzucenie oferty wykluczonego wykonawcy

Zamówienia publiczne

Krajowa Izba Odwoławcza przypomniała, że zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 5 p.z.p. jest dopuszczalne wyłącznie w tych przypadkach, w których etap oceny wykonawców i etap oceny ofert przebiega w...

26.07.2014

Nowa dyrektywa koncesyjna daje więcej swobody

Zamówienia publiczne

Dyrektywa koncesyjna jest wprawdzie mniej obszerna niż nowa dyrektywa klasyczna, zawiera jednak szereg rozwiązań identycznych lub analogicznych do przepisów zawartych w dyrektywie klasycznej.

25.07.2014

W SIWZ można ograniczyć dalsze podwykonawstwo

Zamówienia publiczne

Na pytanie o to, czy zamawiający ma prawo ograniczyć w SIWZ dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane, odpowiada mec. Agata Baranowska, autorka współpracująca z programem LEXZamówienia Publiczne.

25.07.2014

Opole podpisało umowę ws. przebudowy Małego Rynku

Zamówienia publiczne

Miasto podpisało umowę z firmą, która wygrała przetarg na przebudowę Małego Rynku - niewielkiego placu położonego tuż przy opolskim rynku głównym. Ma na nim powstać rekreacyjny teren zielony, z...

25.07.2014

Nowe pojęcie "ceny" w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne

Od 25 lipca br. uczestnicy postępowań przetargowych będą posługiwać się nową definicją ceny. Taką zmianę przynosi ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014...

25.07.2014

Otwarto oferty w przetargu na przebudowę dróg w Bobolicach

Zamówienia publiczne

Cztery firmy chcą zbudować ronda na przebiegających przez Bobolice (Zachodniopomorskie) odcinkach dróg krajowych nr 11 i 25. Inwestycja ma poprawić płynność i bezpieczeństwo ruchu. Ma być wykonana do...

24.07.2014

Druga instancja nie unieważni umowy o zamówienie

Zamówienia publiczne

Sąd okręgowy rozpoznający skargę nie może unieważnić umowy. Sąd może jedynie stwierdzić naruszenie przepisów ustawy, co jednak w najmniejszym stopniu nie będzie satysfakcjonujące dla wykonawcy,...

23.07.2014

Podpisano umowę na budowę Trasy Nowohuckiej

Zamówienia publiczne

Umowę na wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S7 we wschodniej części Krakowa (węzeł Rybitwy węzeł Igołomska), zwanego Trasą Nowohucką, podpisano we wtorek w Krakowie - poinformowała PAP Iwona...

23.07.2014

Odwołanie Newagu ws. pociągów dla PKM oddalone

Zamówienia publiczne

Krajowa Izba Odwoławcza uznała za niezasadne odwołanie spółki Newag dot. rozstrzygnięcia przetargu na dostawę 10 spalinowych zespołów trakcyjnych dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Pociągi...

22.07.2014