SN ogranicza wypłaty odszkodowań z dekretu Bieruta

Samorząd terytorialny

Źródłem szkody nie jest decyzja wydana z naruszeniem prawa, zezwalająca na sprzedaż lokali, nawet gdy stwierdzono nieważność decyzji o odmowie ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz byłego...

30.03.2018