Osoby działające w radach seniorów powinny otrzymywać zwrot kosztów

Samorząd terytorialny

Seniorzy pracujący w radach seniorów chcą otrzymywać zwroty kosztów swojej działalności na rzecz gminy. Tymczasem samorząd nie ma podstaw prawnych do wypłacania takich rekompensat. Posłowie wychodzą naprzeciw i postulują odpowiednie zmiany w prawie.

18.05.2019

Dobre dla gmin konsekwencje braku użytkowania wieczystego

Samorząd terytorialny Budownictwo

Nowe prawo w pierwszych latach pozytywnie wpłynie na gminne budżety. Należy spodziewać się masowego uiszczania jednorazowych opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania. Spowoduje to znaczny przyrost środków w kasach gmin - pisze Mariusz Łubiński, ekspert zarządzania nieruchomościami.

17.05.2019

Więcej gruntów na cele Mieszkania Plus

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie dysponował większą ilością terenów, które będzie można wykorzystać pod budownictwo mieszkaniowe.W czwartek Sejm uchwalił nowelizację, która wprowadza zmiany.  

16.05.2019

Mieszkanie Plus - 18 tysięcy umów z samorządami

Samorząd terytorialny Budownictwo

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uaktualniło mapę aktualnego stanu prac nad programem Mieszkanie Plus. Wiceminister w tym resorcie Artur Soboń podkreśla, że rząd daje szanse na mieszkanie tym, którzy kredytu hipotecznego na taką inwestycję otrzymać nie mogą.

16.05.2019

Ponad 51 tysięcy wniosków o dotacje na wymianę pieców

Samorząd terytorialny Środowisko

Właściciele domów mogą cały czas wnioskować o pieniądze na wymianę pieców na ekologiczne, w ramach rządowego programu "Czyste powietrze”. Na walkę ze smogiem w programie złożono do tej pory 51 tysięcy wniosków i zawarto ponad 8 tysięcy umów na dofinansowanie.

16.05.2019

Przepisy o dyscyplinie finansów publicznych zbyt trudne do zastosowania

Samorząd terytorialny Finanse publiczne

Praktyczne stosowanie przepisów ustawy o dyscyplinie finansów publicznych rodzi coraz więcej problemów. Jednym z istotniejszych są rozbieżności interpretacyjne i brak jednoznacznych przepisów. Do takich m.in. wniosków prowadzą dyskusje ekspertów na rozpoczętej w czwartek konferencji pt. Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Toruniu.

16.05.2019

Gmina upadnie, miastu grozi zapaść - jak powetować zmiany granic?

Samorząd terytorialny

Milionowe deficyty w budżetach, ogromne cięcia wydatków i zagrożenie bankructwem – to sytuacja gmin, najczęściej wiejskich, których tereny przeszły do miast. Tymczasem miasta, którym także grozi zapaść, potrzebują nowych terenów i mieszkańców. Samorządy, w braku porozumienia, zwracają się o pomoc do rządu i oczekują zmian w prawie.

16.05.2019

Znamy samorządy i grupy mieszkańców nominowane do nagrody Super Samorząd 2019

Samorząd terytorialny

Super samorządy 2019 zajmują się wdrażaniem polityki senioralnej, walką ze smogiem, zmianą zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego czy poprawą warunków życia zwierząt w miejskim schronisku. Te i inne działania realizowane przez grupy i organizacje mają szansę na tegoroczną nagrodę Super Samorząd.

15.05.2019

Samorządy chcą rozmawiać z premierem o obniżkach podatków

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Samorządy boją się drastycznego spadku wpływów z podatków, jeśli rząd zrealizuje swoje plany zmniejszenia obciążeń finansowych mieszkańców. To obniży dochody samorządów realizujących większość zadań publicznych, więc korporacje samorządowe są zaniepokojone i proszą premiera o spotkanie w tej sprawie.

15.05.2019

Kierowcy nie zapłacą dodatkowo za wsparcie przewozów autobusowych

Samorząd terytorialny

Finansowanie funduszu przewozów autobusowych nie odbędzie się kosztem kierowców ani Krajowego funduszu drogowego i Funduszu kolejowego – zapowiedział w środę w Sejmie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zmniejszą się wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego.

15.05.2019

Sołectwa chcą decentralizacji, tak jak gminy

Samorząd terytorialny

Są sołectwa, które mają spory potencjał, ale przepisy krępują je i blokują ich rozwój. Duże sołectwa potrzebują więcej samodzielności, tak jak gminy. Nie może być tak, że gmina, która czasem jest ograniczana, chciałaby i woła o decentralizację, a wewnątrz niej decentralizacji nie ma – mówi Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

15.05.2019

Podziału z urzędu nieruchomości gminnej dokonuje wójt

Samorząd terytorialny

W przypadku dokonania z urzędu podziału nieruchomości stanowiącej własność gminy stroną postępowania będzie ta gmina. W takiej sytuacji nie zachodzą ustawowe przesłanki do przekazania sprawy do załatwienia innemu organowi i decyzję zatwierdzającą podział wydaje wójt.

14.05.2019

Miasta chcą więcej swobody w tworzeniu strategii rozwoju

Samorząd terytorialny

Polityka miejska powinna mieć ustawowe uzasadnienie – uważają przedstawiciele Związku Miast Polskich. Ich zdaniem narzucanie ram tworzenia strategii czy wydawanie rekomendacji z poziomu rządowego jest sprzeczne z zasadą samodzielności samorządów.

14.05.2019

Prof. Kmieciak: Milczące załatwienie sprawy sposobem na bezczynność administracji

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej może być środkiem zapobiegającym zjawisku bezczynności organu, motywującym go do wywiązywania się ze swoich zadań w określonym ustawowo terminie - twierdzi prof. Zbigniew Kmieciak. Zaznacza jednak, że w praktyce urzędowej instytucja ta może też komplikować procesy administracyjne.

13.05.2019

Nie z każdej wsi jest autobus do centrum gminy

Samorząd terytorialny

Nie jest łatwo dojechać z wielu wsi do centrów gmin. Z badań wynika, że tylko jedna trzecia samorządów zorganizowała połączenia transportem publicznym z najmniejszych miejscowości. Eksperci mówią o potrzebie nowego spojrzenia na problem i wypracowania standardu, który który każda gmina powinna osiągnąć.

11.05.2019

NIK: Urzędy słabo chronią dane obywateli

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Dane gromadzone i przetwarzane w bazach i systemach komputerowych urzędów gmin i miast, a także w starostwach są słabo chronione - ocenia Najwyższa Izba Kontroli. I dodaje, że niestety urzędnicy nie przywiązują dostatecznej wagi do tego aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

10.05.2019

WSA: Skarbnik gminy nie skontroluje organów sołectwa

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Rada gminy przyjęła uchwałę, w której nadała skarbnikowi gminy kompetencje do kontrolowania i nadzorowania działalności organów sołectwa w sprawach finansowych. WSA w Gorzowie Wielkopolskim wyeliminował te przepisy z obrotu prawnego, ponieważ skarbnik nie jest organem gminy i tym samym nie przysługują mu kompetencje kontrolne nad jednostkami pomocniczymi.

10.05.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski