Wyniki drugiej tury wyborów w poniedziałek przed południem

Samorząd terytorialny

Wyniki drugiej tury wyborów samorządowych będą najprawdopodobniej znane w poniedziałek przed południem - ocenił przewodniczący PKW, sędzia Wojciech Hermeliński. Podkreślił także, że ze względu na dużą ilość pracy w przyszłości mogą pojawić się trudności ze znalezieniem chętnych do zasiadania w komisjach wyborczych.

04.11.2018

NSA: Precedensowy wyrok w sprawie reformy rolnej

Samorząd terytorialny

Nie było podstawy do stwierdzenia nieważności orzeczeń o przejęciu przez państwo majątku Michałowice z 1948 roku z powodu rażącego naruszenia prawa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Ten wyrok...

23.10.2018

Koszty reformy edukacji obciążają samorządy

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny

MEN nie do końca wyliczyło koszty, jakie pochłonie reforma oświaty. Wysokość subwencji oświatowej nie rośnie proporcjonalnie do kosztów edukacji, zwłaszcza w kontekście pogłębiającego się niżu...

19.10.2018

WSA: Mobbing w urzędzie trzeba ujawnić

Samorząd terytorialny

Wójt gminy mógł udostępnić radnym zanonimizowany protokół oraz wnioski z prac komisji antymobbingowej. Nie naruszałoby to dóbr osobistych urzędników uczestniczących w wyjaśnianiu sprawy - orzekł...

19.10.2018

RIO: Powiat nie jest od stawiania pomników

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Samorząd województwa nie może dotować powiatu w budowie pomnika. Powiat nie ma bowiem kompetencji do samodzielnego rozstrzygania w sprawie wznoszenia pomników – stwierdziło Kolegium Regionalnej Izby...

17.10.2018