Krajowa strategia rozwoju ma wzmocnić średnie miasta

Samorząd terytorialny

Inwestycje w zrównoważony rozwój, zamiast skupiania się na metropoliach oraz pomoc gminom z problemami rozwojowymi to główne cele Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Zakończyły się konsultacje społeczne i regionalne.

29.01.2019

Pomoc dla kół gospodyń wiejskich kosztowała 16 mln zł

Samorząd terytorialny

Około 16 mln zł wyniosła pomoc dla 4,7 tys. kół gospodyń wiejskich, które do 27 grudnia 2018 roku zarejestrowały się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Większość to małe organizacje, które powstały na podstawie przepisów nowej, uchwalonej pod koniec 2018 roku ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

26.01.2019

Plany miejscowe uchwalane są coraz wolniej i dla mniejszych terenów

Samorząd terytorialny Budownictwo

Prace nad planami miejscowymi w gminach nie przyspieszają, mimo wysokiej presji inwestycyjnej. A brak planów skutkuje chaotyczną zabudową przestrzeni. Do tego cyfryzacja dokumentów planistycznych jest niewystarczająca, co powoduje jej nieprzydatność dla efektywnego monitoringu planowania przestrzennego.

24.01.2019

Resort sportu wesprze tworzenie regionów turystycznych

Samorząd terytorialny

Do 28 lutego samorządy i inne podmioty mogą zgłaszać swój udział w programie „Polskie Marki Turystyczne”. Ministerstwo sportu i Polska Organizacja Turystyczna chcą profesjonalizacji zarządzania turystyką na poziomie lokalnym.

23.01.2019

NIK: Kąpielisko w Darłowie nie było dobrze chronione

Samorząd terytorialny Policja

Organizacja kąpielisk w Darłowie nie zapewniała jednolitego poziomu bezpieczeństwa na całym obszarze objętym nadzorem ratowników, a sposób oznakowania obszaru objętego zakazem kąpieli mógł przyczynić się do dezorientacji osób korzystających z plaży - oceniła NIK

23.01.2019

Metropolizacja Polski raczej nie do zatrzymania

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Sytuacja miast średnich poprawia się wraz z rozwojem całego kraju, nie ma wygranych wielkich aglomeracji i przegranych obszarów peryferyjnych – uważają autorzy raportu o rozwoju regionalnym. Jednak przyznają, że nadal to metropolie stwarzają lepsze możliwości edukacyjne czy zawodowe.

23.01.2019

WSA: Azyl nie może sterylizować zwierząt

Samorząd terytorialny

Sterylizacją i kastracją zwierząt może zajmować się tylko podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt. Rada gminy musi wskazać z nazwy i adresu podmioty, które zajmą się realizacją zadań związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiem bezdomności – stwierdził WSA w Rzeszowie.

21.01.2019

WSA: Dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły to obowiązek gminy

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Rodzice mają prawo żądać, by gmina zorganizowała dowóz ich niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Nie muszą przy tym zgadzać się na propozycję gminy samodzielnego dowozu za zwrotem kosztów - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

19.01.2019

Brak dofinansowania wśród powodów wykluczenia transportowego

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Publiczny transport zbiorowy jest zadaniem własnym samorządów. Pieniędzy na to jednak brakuje, zwłaszcza tam, gdzie ludzi jest mało i prywatnym przewoźnikom nie opłaca się działać. A tymczasem dostępność transportowa wpływa na rozwój gospodarczy i poziom życia mieszkańców.

18.01.2019

Nadal drakońskie opłaty za holowanie - więcej skarg prokuratury

Samorząd terytorialny

W ubiegłym roku prokuratorzy skierowali do wojewódzkich sądów administracyjnych 138 skarg na uchwały rad miast, gmin i powiatów dotyczące opłat za holowanie. W ocenie śledczych dla samorządów jest to nadal dodatkowe źródło dochodu, stosują przy tym maksymalne możliwe stawki, znacznie przewyższające ponoszone koszty.

17.01.2019

Przewodniczący rady może wydać urzędnikowi polecenie, ale szefem jest wójt

Samorząd terytorialny

Umożliwienie przewodniczącemu rady lub sejmiku wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu ma zapobiec utrudnianiu współpracy, kiedy wójt i szef rady są w opozycji do siebie. Jednak nadal może się zdarzyć, że w sytuacji konfliktu do pracowników będą docierały sprzeczne przekazy i polecenia.

17.01.2019

Pieniądze na autobusy elektryczne i trolejbusy dla samorządów

Samorząd terytorialny Nowe technologie

Do końca stycznia trwa nabór wniosków w konkursie dla miast na rozwój transportu publicznego. W ramach dofinansowania można kupić elektryczne autobusy lub zbudować stacje ładowania. W programie jest 300 milionów złotych.

16.01.2019

Ustawa o samorządzie podstawą ogłoszenia żałoby w gminie

Samorząd terytorialny

Podstawę prawną ogłoszenia żałoby w mieście można łączyć z zasadą ogólnej właściwości gminy we wszystkich sprawach, które dotyczą danej wspólnoty samorządowej, a nie są przekazane innym organom. I właśnie włodarze miast ogłosili w wielu miastach żałobę po śmierci Pawła Adamowicza.

15.01.2019

W Gdańsku będą przedterminowe wybory; do tej pory komisarzem I zastępca prezydenta

Samorząd terytorialny

W przypadku wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci wójta, burmistrza, prezydenta miasta przeprowadza się wybory przedterminowe. Zarządza je premier, mają odbyć się w ciągu 90 dni od dnia zgonu włodarza. Nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędą się wybory nowego prezydenta Gdańska, a tymczasem obowiązki pełni dotychczasowa wiceprezydent.

15.01.2019