Warunki niezbędne do realizacji przez szkoły ich zadań

Samorząd terytorialny

Z dniem 10 lutego 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunkw niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli...

14.01.2011

Zmiana zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych

Samorząd terytorialny

Czy w przypadku zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, należy zmienić zezwolenie na odbir odpadw komunalnych od właścicieli nieruchomości?

13.01.2011

Wielki Projekt "Maluch"

Samorząd terytorialny

Zwiększenie ilości żłobków oraz poprawa standardu już istniejących, a wszystko to przy pomocy samorządu terytorialnego takie założenia przedstawia Projekt Maluch ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i...

13.01.2011

Kolejne pytania w sprawie zastępców wójta

Samorząd terytorialny

Jaką formę powinien mieć akt powołania bądź odwołania zastępcy wjta? Czy powinien on pełnić swoją funkcję po wyborach samorządowych? Jaka przynależy mu się odprawa i ile trwa czas wypowiedzenia?...

13.01.2011

Ławnikiem nie zostanie radny gminy, powiatu i województwa

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów, na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2011 r., przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, który zakłada wprowadzenie zmian w zakresie: ustalenia...

12.01.2011

Premie z UE dla wszystkich województw

Samorząd terytorialny

Wszystkie wojewdztwa otrzymają dodatkowe środki z Krajowej Rezerwy Wykonania w wysokości od 9 do 50 mln euro. Kwoty, o ktrych mowa stanowią środki nagrodowe dla regionw.

12.01.2011