WSA: PiS nie musi ujawniać, na co wydaje dotacje

Finanse

Żądanie udzielenia informacji przetworzonej może zostać uwzględnione pod warunkiem wykazania, że jest ona szczególnie istotna dla interesu publicznego. Krąg podmiotów, które wykażą taką przesłankę, jest ograniczony - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wynika z tego, że stowarzyszenia nie mogą liczyć na dane o wydatkach partii politycznych.

21.12.2018

WSA: Koszt podróży sołtysa nie może być rozliczany ryczałtem

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie może ryczałtowo określić wysokości kosztów podróży służbowej sołtysa. Kosztów tych nie można też włączyć do kwot diet, a tym bardziej do zryczałtowanej ogólnej kwoty obejmującej obie wartości – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

21.12.2018

NSA: Sąd administracyjny rozstrzyga o przywróceniu terminu dla użytkownika wieczystego

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Administracja publiczna

Skarga do sądu administracyjnego przysługuje w sytuacji, gdy samorządowe kolegium odwoławcze odmówi przywrócenia terminu na złożenie wniosku kwestionującego zmianę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

17.12.2018

WSA: Spółka radnego nie może utrzymywać dróg powiatowych

Samorząd terytorialny

Zarządzanie przez radnego działalnością spółki, która za wynagrodzeniem odpowiada za bieżącą konserwację dróg powiatowych, narusza przepisy antykorupcyjne. Wojewoda słusznie wygasił mandat radnego - potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

15.12.2018

NSA: Nagrody dla urzędników nie będą ujawnione z braku podpisu

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego. I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.

14.12.2018

WSA: O tym kiedy pies ma być w kagańcu, decyduje ustawa, a nie gmina

Samorząd terytorialny

Gmina ma prawo uchwalić regulamin, w którym określi obowiązki osób utrzymujących psy. O ich treści decyduje jednak ustawa. To oznacza, że gmina nie może tych obowiązków modyfikować, w szczególności zaostrzać warunków, pod którymi dopuszczalne będzie zwalnianie psów ze smyczy albo zakładanie kagańca.

12.12.2018

Wojewoda: Radny zawsze może wstrzymać się od głosu

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie może zastrzec w statucie, że radny może wstrzymać się od głosu, jedynie o ile dopuszcza to procedura danego głosowania – stwierdził w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda lubelski.

07.12.2018

NSA: Nieudana dekomunizacja ulic. Nie będzie al. Lecha Kaczyńskiego w stolicy

Samorząd terytorialny

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się 7 grudnia br. z sądem I instancji, że niezgodne z prawem były zarządzenia wojewody mazowieckiego zmieniające nazwy ulic w Warszawie w związku z ustawą dekomunizacyjną. W konsekwencji - w 44 wypadkach trzeba zmienić tablice, choćby al. L. Kaczyńskiego na Trasę Łazienkowską.

07.12.2018

WSA: Przekazanie sprzętu dla strażaków nie wymagało uchwały

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu o wartości ponad 618 tys. zł. Okazało się, że czynność ta należała do sfery wykonawczej, tym samym rada naruszyła konstytucyjną zasadę podziału organów gminy. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

06.12.2018

TK: Zapłacenie za usunięcie pojazdu nie może być warunkiem jego wydania

Administracja publiczna

Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność przepisów Prawa o ruchu drogowym, na podstawie których odbywa się odholowywanie źle zaparkowanych pojazdów. Zdaniem sędziów TK nie można ograniczać prawa właściciela odholowanego pojazdu, wstrzymując wydanie auta do czasu wniesienia opłaty za odholowanie i parkowanie.

05.12.2018

WSA: Decyzje Komisji Weryfikacyjnej nie odbierają prawa do sądu

Samorząd terytorialny

Decyzja jednoinstancyjna Komisji Weryfikacyjnej do spraw nieruchomości warszawskich podlega kontroli sądu administracyjnego - stwierdził w trzech wyrokach Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu skargi warszawskiego ratusza.

05.12.2018

Gmina powinna odśnieżyć tarcze zegara

Samorząd terytorialny

Wprawdzie tarcza zegara słonecznego nie stanowi ciągu komunikacyjnego, ale skoro jest terenem otwartym, po którym uczęszczają piesi, to na gminie spoczywa obowiązek odśnieżenia i usunięcia śliskości. Gmina tego zaniedbała. Ponosi odpowiedzialność za wypadek – stwierdził Sąd Okręgowy w Suwałkach.

04.12.2018

WSA: Mieszkańcy nie są stroną postępowania w sprawie przeglądu ekologicznego

Administracja publiczna

Mieszkańcy, którzy zgłaszają informację o możliwym negatywnym oddziaływaniu instalacji na środowisko nie są stroną toczącego się w tej sprawie postępowania. Jednakże nie wyklucza to ich udziału w sprawie, pod warunkiem wykazania przez nich indywidualnego interesu prawnego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

30.11.2018

WSA: Przed ścięciem drzew warto sprawdzić, czy potrzebne jest zezwolenie

Środowisko Administracja publiczna

Przez krótki czas właściciel nieruchomości mógł bez zezwolenia wyciąć drzewa na swojej posesji. Usunięcie drzew rosnących na granicy wymagało zatem zgody obu właścicieli nieruchomości. Jeżeli tym drugim była gmina, niezbędne było jednak zezwolenie właściwego organu

24.11.2018

WSA: Wójt jest związany sposobem i formą udzielenia informacji publicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Obywatel wnioskował o udzielenie informacji publicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Dlatego wysłanie odpowiedzi zwykłą pocztą elektroniczną nie mogło być traktowane jako załatwienie sprawy, ponieważ organ jest związany sposobem i formą jej udzielenia – orzekł WSA we Wrocławiu.

21.11.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski