Wojewoda: Rada nie ustala odległości między śmietnikami

Administracja publiczna

Rada gminy nie ma prawa określać odległości między śmietnikami na drodze publicznej ani konkretnej lokalizacji koszy na śmieci na przystankach - stwierdził w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda...

13.08.2018

WSA: Gmina musi wysłuchać także opinii trzynastolatka

Administracja publiczna

Rada miejska nie mogła wprowadzić do uchwały dotyczącej konsultacji społecznych projektu budżetu obywatelskiego zapisu określającego, że prawo do głosowania ma mieszkaniec miasta, który w danym roku...

06.08.2018

RIO: Klauzula RODO niepotrzebna we wniosku o dotacje

RODO

Wykonanie zamieszczonej klauzuli RODO we wniosku o przyznanie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządowej powodowałoby, że przyznanie dotacji stałoby się niewykonalne – stwierdziło Kolegium RIO...

23.07.2018

NSA: W każdym czasie można unieważnić studium

Samorząd terytorialny

Wolą ustawodawcy było chronienie terenów zalewowych, czyli na tych obszarach nie wolno budować. W ramach studium nie można interpretować rozszerzająco funkcji danego terenu - orzekł Naczelny Sąd...

23.07.2018

WSA: Karta parkingowa - przywilej nie tylko dla wskazanych

Pomoc społeczna

Prywatny całodobowy ośrodek dla niepełnosprawnych może pełnić te same funkcje co dom pomocy społecznej. Może to zatem uzasadniać przyznanie kart parkingowych pojazdom wykorzystywanym na potrzeby jego...

12.07.2018

WSA: Zaginiony e-mail rodzi dla wójta skutki finansowe

Samorząd terytorialny

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w każdej formie, w tym również jako zwykły e-mail. Organ administracji publicznej musi zatem tak skonfigurować swoją pocztę elektroniczną,...

11.07.2018