NSA: Sobota równorzędna z dniem wolnym od pracy

Samorząd terytorialny

Sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 4 k.p.a. Takie stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 15 czerwca 2011 r. (I OPS 1/11,...

14.07.2011