Raport o stanie samorządu wzmocni kontrolę nad wójtem

Samorząd terytorialny

Nowy obowiązek samorządów może „odpolitycznić” toczące się w radach i sejmikach dyskusje nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. Jednak zdaniem samorządowców konieczność przygotowania raportu o stanie gminy może być zadaniem pracochłonnym.

06.12.2018

Niezła sytuacja finansowa gmin, ale mogą być problemy z projektami z funduszy UE

Finanse samorządów

Resort finansów, który monitoruje m.in. zadłużenie samorządów, dobrze ocenia ich sytuację finansową. Jednak samorządowcy i eksperci alarmują, że może powstać problem z obsługą inwestycji realizowanych z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. I zabiegają o zmiany w prawie, które będą to ułatwiać.

05.12.2018

Pozwy obywateli za smog coraz bardziej realne

Środowisko

Roszczenia mieszkańców w związku z zanieczyszczeniem powietrza to już nie fantazja. Jeden z pierwszych procesów w tej sprawie czeka na apelację. Do sprawy przyłączył się właśnie rzecznik praw obywatelskich, według którego w sporze tym chodzi o ważny interes publiczny.

04.12.2018

NSA oceni, czy parkowanie tylko dla mieszkanców jest wbrew zasadzie równości

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wprowadzenie „winiety mieszkańca", która uprawnia do bezpłatnego parkowania naruszyło zasadę równego traktowania - uznał rzecznik praw obywatelskich. I po wyroku WSA oddalającym skargę RPO na uchwałę Rady Nysy złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

02.12.2018

Samorządy chcą powrotu poprzednich rozwiązań prawa wyborczego

Samorząd terytorialny Wybory

Kodeks wyborczy powinien być zmieniony, bo wiele znowelizowanych w styczniu przepisów nie sprawdziło się  – uważają samorządowcy. Ich zdaniem konieczna jest m.in. likwidacja korpusu urzędników wyborczych oraz przywrócenie jednej obwodowej komisji wyborczej.

30.11.2018

Krótsze tymczasowe kontrole graniczne w Schengen

Administracja publiczna

Kontrole na granicach wewnętrznych w strefie Schengen powinny być ograniczone do maksymalnie jednego roku, zamiast obecnie do dwóch lat. Za takimi zmianami w przepisach o tymczasowych kontrolach granicznych opowiedział się Parlament Europejski.

29.11.2018

RPO: Osoby eksmitowane po reprywatyzacji bez możliwości odzyskania mieszkań

Administracja publiczna

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązujące przepisy nie chronią osób, które po decyzjach reprywatyzacyjnych, wydanych na terenie Warszawy, nie były w stanie płacić rażąco wysokich czynszów i zostały eksmitowane. Jak dodaje, ich sytuacji nie odwróci nawet uchylenie tych decyzji przez Komisję Weryfikacyjną, bo obowiązują prawomocne orzeczenia sądowe.

29.11.2018

W administracji zarabiają za mało, będzie projekt zmian

Finanse samorządów Administracja publiczna

Pensje samorządowców są nie do przyjęcia – uważa Zygmunt Frankiewicz, szef Związku Miast Polskich. Organizacja szykuje projekt ustawy o podwyżkach płac, także w administracji rządowej. Wynagrodzenia w samorządach mają być zależne m.in. od wielkości i efektów ekonomicznych gminy.

29.11.2018

Prasa samorządowa nie powinna konkurować z niezależnymi gazetami

Samorząd terytorialny

Helsińska Fundacja Praw Człowieka popiera projekt przewidujący bezpośredni zakaz wydawania gazet przez samorządy. Dla gmin to tuba propagandowa, dla prywatnej prasy - nieuczciwa konkurencja. Zdaniem zwolenników zmian pieniądze podatników nie powinny być wydawane na promowanie lokalnych włodarzy.

28.11.2018

NIK: Widać poprawę jakości samorządowych dróg

Finanse publiczne

W ciągu pięciu lat Polska awansowała o 50 miejsc w rankingu jakości dróg, przygotowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne. NIK chwali samorządy za przygotowanie i realizację inwestycji drogowych oraz wykorzystanie dostępnych funduszy, bo drogami powiatowym i gminnymi jeździ się coraz lepiej.

27.11.2018

WSA: Prezydent Lublina naruszył przepisy

Samorząd terytorialny

Według sądu wojewoda prawidłowo wygasił mandat prezydenta Krzysztofa Żuka w poprzedniej kadencji. Powodem było zasiadanie w radzie nadzorczej spółki PZU Życie podczas pełnienia mandatu.

26.11.2018