Miasta: Rozszerzenie uwłaszczenia pozbawia dochodów z majątku

Samorząd terytorialny Budownictwo

Samorządowcy z miast apelują do prezydenta RP o niepodpisywanie ustawy zmieniającej zasady w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności. Ich zdaniem pozbawia ona Skarb Państwa i samorządy stałych, stabilnych źródeł dochodów z majątku.

21.06.2019

Urzędy mogą polec na 500 plus

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Za chwilę gminy zaleją wnioski o nowe świadczenie 500 plus. Niektórym zabraknie pieniędzy na obsługę i dodatkowych pracowników, będą więc musiały wyłożyć je z własnej kieszeni. Inne samorządy - jak co roku - zwrócą część przeznaczonej na to dotacji. Nawet gdy urzędnikom przybędzie pracy, nie oznacza to, niestety, że zostaną za to wynagrodzeni.

20.06.2019

Potrzeba zmian i pełnej kodyfikacji zarządzania kryzysowego

Samorząd terytorialny

Możliwość tworzenia tzw. sztabów koordynacyjnych, które mają przejmować kontrolę nad sytuacją kryzysową i usuwaniem jej skutków, prowadzenie przez wójta wykazu form pomocy dla mieszkańców oraz obowiązek sporządzania planów zarządzania ryzykiem i reagowania kryzysowego - to propozycje projektu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

19.06.2019

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym - KE wzywa kraje UE do większego wysiłku

Środowisko

Komisja Europejska oceniła, że wspólnota jest na dobrej drodze do ograniczenia emisji o 40 proc., ale musi zintensyfikować działania m.in. w kwestii celów dotyczących OZE i efektywności energetycznej. Wezwała więc członków UE do zwiększenia wysiłków zmierzających do osiągnięcia celów klimatycznych na 2030 r.

18.06.2019

Protest samorządów - nie chcą rozmawiać o zmianach w oświacie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Samorządowcy odmówili udziału w spotkaniu z przedstawicielami ministerstwa edukacji na znak protestu przeciwko przerzucaniu na nich obciążeń związanych z nowelizacją Karty nauczyciela. To sytuacja bez precedensu i wyraz desperacji. Samorządowcy obawiają się, że to może doprowadzić do paraliżu samorządu.

18.06.2019

Samorządy chcą budować drogi, rząd opóźnia procedury

Samorząd terytorialny Budownictwo

Samorządowcy chcą przyspieszenia procedur zatwierdzania listy wniosków, które zostaną objęte wsparciem finansowym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Związek Gmin Wiejskich RP apeluje w tej sprawie do premiera. Jednocześnie gminy i powiaty pozytywnie oceniają podwyższenie puli środków.

18.06.2019

NIK: W sezonie turyści nie zawsze wypiją czystą wodę

Samorząd terytorialny Środowisko

Według Najwyższej Izby Kontroli w miejscowościach, gdzie liczba turystów w sezonie przekracza liczbę mieszkańców, sieci wodno-kanalizacyjne są narażone na przeciążenie. Może tam brakować wody w kranie albo będą w niej bakterie.

18.06.2019

Karta Wojewódzka - więcej władzy dla samorządów

Samorząd terytorialny

​Rząd centralny powinien zajmować się sprawami strategicznymi, takimi jak obronność, polityka zagraniczna, wspólne ubezpieczenia zdrowotne czy emerytalne. Te niestrategiczne, jak edukacja czy podział środków na program 500 plus z powodzeniem mogą przejąć samorządy wojewódzkie. To propozycja ekspertów w ramach projektu „Zdecentralizowana Rzeczpospolita”.

18.06.2019

Rząd chce wspierać rozwój małych i średnich miast

Samorząd terytorialny

Mniejsze i średnie miasta wyludniają się, gdy mieszkańcom doskwiera brak mieszkań, niedobór miejsc pracy czy upadek lokalnego przemysłu. Żeby ich zatrzymać, miasta muszą zainwestować w polepszenie warunków życia i zwiększenie dostępności, również dla niepełnosprawnych i seniorów. Warto zabiegać o rządowe dofinansowanie

18.06.2019

Wciąż nie wiadomo, co z podatkiem VAT od cen prądu

Samorząd terytorialny Środowisko

Związek Miast Polskich cały czas podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania od resortu energii i rządu obietnic w kwestii ograniczenia podwyżek cen prądu. Wciąż niejasne są szczegóły dotyczące podatku VAT.

17.06.2019

Podwyżki dla nauczycieli obciążą samorządy na 1,3 mld zł

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Rząd przerzuca na samorządy skutki zmian w Karcie Nauczyciela, wyliczone na 1,3 mld zł. Samorządowcy chcą pieniędzy na realizację obiecanych przez rząd podwyżek dla nauczycieli oraz innych zobowiązań przyjętych przez rząd w trakcie negocjacji z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Resort edukacji obiecuje, że pieniądze będą.

17.06.2019

Dofinansowanie w zwalczaniu plagi komarów dla podtopionych gmin

Samorząd terytorialny

Rząd wesprze samorządy borykające się z plagą komarów po majowych podtopieniach. Gminy, które ucierpiały, otrzymają kolejne wsparcie finansowe z rezerwy ogólnej. Wnioski będzie można składać do MSWiA za pośrednictwem wojewodów.

17.06.2019

Planowanie przestrzenne nadal w lesie

Samorząd terytorialny Budownictwo

W Polsce buduje się osiedla, a nie miasta, a brak kontroli nad rozlewaniem się ośrodków miejskich i ich zabudową prowadzi do chaosu przestrzennego. Od reszty Europy różni nas to, że nie wiadomo, gdzie jest u nas miasto, a gdzie tereny leśne – uważają eksperci. To kryzys gospodarki przestrzennej – alarmują.

17.06.2019

Szpital upada, powiat może zbankrutować

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Starosta żywiecki obawia się upadku szpitala, który zapewnia opiekę medyczną 150 tysiącom mieszkańców i około 50 tysiącom turystów. Długi szpitala powodują coraz większe zadłużenie powiatu, który niebezpiecznie zbliża się do granicy swoich możliwości finansowych. Potem czeka go bankructwo.

17.06.2019

Testament urzędowy praktyczny, ale mało popularny

Samorząd terytorialny

Testament allograficzny (urzędowy) to alternatywa dla testamentu notarialnego. Ma przy tym swoje zalety. Opłaty są niższe, a sporządzenie go w domu testatora nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów. Ponieważ jest rzadko sporządzany, urzędnikom przyjmującym ostatnią wolę incydentalnie, zdarzają się czasem błędy formalne.

15.06.2019

Minister prosi samorządy o sprawną wypłatę świadczenia 500 plus

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Minister rodziny apeluje do samorządów o odpowiednią organizację i przygotowanie realizacji zadań związanych z obsługą Programu „Rodzina 500+”. Jak zapewnia, fundusze na wypłaty przyznawanych świadczeń wychowawczych są w pełni zabezpieczone w budżecie państwa.

14.06.2019

MIiR: Będzie więcej mieszkań plus

Budownictwo

Po nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości na program Mieszkanie plus będzie można wykorzystać więcej gruntów – podkreśla resort rozwoju. Ministerstwo zaznacza też, że ustawa upraszcza procedury uwłaszczeniowe.

14.06.2019

Rady wybiorą ławników - kandydatury do 30 czerwca

Wymiar sprawiedliwości

Rady gmin przyjmują do 30 czerwca zgłoszenia chętnych na ławników w nowej kadencji. Obecna kończy się w grudniu. W dużych miastach potrzeba ich po kilkuset, w całej Polsce prawie 15 tys. Mała rekompensata utraconych zarobków nie zachęca, tym bardziej że odpowiedzialność jest duża. Rocznie ławnik może zarobić maksymalnie niewiele ponad tysiąc złotych.

14.06.2019

Mniej w kasach gmin po przekształceniu użytkowania wieczystego

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo

Tylko w pierwszych latach, jeśli jednorazowe opłaty będą masowe, uwłaszczenie może działać na plus na gminne budżety. W dłuższym czasie stracą, bo ustawodawca nie zapewnił rekompensat za utracone wpływy. Samorządowcy mówią, że to atak na ich majątek. Tymczasem w dużych miastach już wzrosły koszty kadrowe związane z realizacją ustawy.

13.06.2019

Cmentarz w partnerstwie - Kraków zbuduje nekropolię w PPP

Samorząd terytorialny

Jeszcze w tym roku w Krakowie ruszy inwestycja realizowana wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich i prywatnego operatora projektu budowy infrastruktury cmentarnej. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego powstanie spopielarnia, budynek ceremonialny, kolumbarium i ok. 9 ha cmentarza. 

12.06.2019