W poniedziałkowej uroczystości wziął udział m.in. sekretarz generalny Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) Frederic Vallier. Zawracając się do sygnatariuszy Karty podkreślił, że karta jest żywym dokumentem, z prężnie działającą rodziną już prawie 2 tys. sygnatariuszy w całej Europie.

- Zaangażowanie, które dziś państwo podejmujecie wykracza daleko poza początkowe polityczne zobowiązanie do podpisania. Ta Karta jest narzędziem dla państwa miast, które mogą przyśpieszyć postęp na drodze do bardziej egalitarnego i przyjaznego, otwartego społeczeństwa – mówił.

Dokument podpisali w poniedziałek w Poznaniu przedstawiciele kilkunastu samorządów, w tym władze Poznania, Sopotu, Lublina, Ostrowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy i Krosna.

Jacek Wasik, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, podkreślił w poniedziałek, że chociaż w ostatnim okresie nastąpił ogromny postęp w dziedzinie eliminacji jakichkolwiek dyskryminacji, a UE jest tutaj światowym liderem, to nadal zbyt często spotykamy się z przypadkami, gdzie ta dyskryminacja ma miejsce.

- Zderzamy się ze stereotypami. Jedna trzecia kobiet w Europie jest ofiarą przemocy fizycznej. Kobiety nadal zarabiają średnio o 16 proc. mniej w UE niż mężczyźni, mają utrudniony dostęp do rynku pracy, w tym do stanowisk kierowniczych wyższego szczebla. Wreszcie – są niedoreprezentowane w polityce. Komisja Europejska oczywiście podejmuje działania, które mają temu przeciwdziałać, ale też świeci przykładem – w obecnym, 27-osobowym składzie kolegium komisarzy mamy 13 kobiet, w tym przewodniczącą Komisji Europejskiej – podkreślił.

Zobacz również: KE: W odpowiednim czasie wezwiemy do zapłaty kary za Turów >>

Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się podczas trwającego od poniedziałku w Poznaniu spotkania Local Trends - Europejskiego Forum Samorządowego. Local Trends to projekt zainicjowany przez prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka i prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego, we współpracy z partnerami strategicznymi - Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich.

(KK/PAP)