W opublikowanej w środę opinii rzecznik generalny stwierdza, że "ściśle określone warunki" to "utrzymujące się poważne zagrożenia dla porządku publicznego lub wewnętrznego".

Kontrole przywrócone w związku z kryzysem migracyjnym

Sprawa dotyczy Austrii, która  przywróciła kontrole na granicy ze Słowenią w 2015 r. w kontekście kryzysu migracyjnego. Następnie kontrole te były przedłużane na podstawie różnych wyjątków przewidzianych w kodeksie Schengen. A pytanie skierowane do Trybunału dotyczy sytuacji osoby podróżującej samochodem ze Słowenii do Austrii, która została dwukrotnie ukarana mandatem za brak ważnego dokumentu podróży. Kierowca zakwestionował obie kary przed Regionalnym Sądem Administracyjnym Styrii, argumentując, że kontrole na granicach wewnętrznych strefy Schengen są sprzeczne z prawem UE. Sąd ten zwrócił się do TSUE z wnioskiem o interpretację przepisów unijnych, a w szczególności kodeksu granicznego Schengen.

Wyjątek do zastosowania tylko raz

W swojej opinii Rzecznik odniósł się też do postawionego przez austriacki sąd pyatnia, czy "kodeks graniczny Schengen wyklucza ponowne zastosowanie spornego wyjątku w przypadku, gdy państwo członkowskie po upływie sześciomiesięcznego okresu nadal stoi w obliczu poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego".

Rzecznik generalny TSUE udzielił na to pytanie odpowiedzi przeczącej.  - Wykładnia, zgodnie z którą wyjątek nie mógłby być ponownie zastosowany kilka razy z rzędu, może prowadzić do nieakceptowalnych, a nawet absurdalnych rezultatów. Poważne zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego niekoniecznie są ograniczone w czasie - ocenił rzecznik.

Czytaj także: Straż udaremnia przekroczenie granicy – nie wiadomo jak i na jakiej podstawie>>