Większe wydatki w znowelizowanym budżecie rząd uzasadnia wzrostem dochodów o ok. 80 mld zł. Dlatego premier zapowiedział, zwiększeni środków na infrastrukturę o około 10,1 mld zł. Z czego na drogi przeznaczone zostanie 3,6 mld zł, a na kolej 46,4 mld zł. Pieniądze te będą mogły być wykorzystane w tym i 2022 roku.  

Więcej: Dochody wyższe niż planowano - rząd proponuje nowelizację budżetu>>
 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rząd przeznaczy też 8 mld zł na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego. - Dzisiaj Rada Ministrów zdecydowała o przesunięciu dodatkowych 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. W naszej ojczyźnie jest wiele terenów, które mimo gęstości zaludnienia nie mają bieżącej wody i kanalizacji. I to cywilizacyjne zapóźnienie powinniśmy nadrobić – powiedział Mateusz Morawiecki.

Duże miasta krytycznie o projekcie ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego>>

Z zapowiedzi premiera wynika, że o około 650 mln zł zwiększony zostanie budżet przeznaczony na wsparcie rolnictwa, między innymi na Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, pomoc finansową udzielaną przez ARMiR na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producenta świń na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem ASF. A także wsparcie jednostek realizujących zadania w obszarze rolnictwa.  

Większe środki zostaną przeznaczone także na promocję polskich firm za granicą a także dodatkowe ponad 800 mln zł dostanie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.