Uchwalona 11 sierpnia br. przez Sejm Ustawa ma związek z wydanym tydzień wcześniej przez prezydenta Andrzeja Dudę rozporządzeniem, które wprowadziło podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, w tym podsekretarzy stanu (wiceministrów). Dzięki rozporządzeniu wzrosną także uposażenia parlamentarzystów, bo - zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora - ich uposażenie odpowiada 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu (z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat).

Prezydent nie mógł ustalić sam wynagrodzenia sobie, a przy okazji wprowadzone mają zmiany w płacach samorządowców.

Uchwalona ustawa dotyczy zmian w systemie wynagradzania prezydenta oraz byłych prezydentów, a także zasad ustalania maksymalnej wysokości diet lub wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli. Wynagrodzenie prezydenta ma się składać z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej, co oznacza wzrost o 40 proc. w stosunku do obecnej wartości.

Czytaj: 
Wyższe wynagrodzenia dla posłów, ministrów i szefów urzędów>>
Samorządy chcą same ustalać u siebie płace>>

Ustawa została uchwalona przez Sejm z uwzględnieniem zaproponowanych przez klub PiS poprawek, ktore m.in. dodają przepisy regulujące kwestię ubezpieczeń społecznych dla małżonka prezydenta RP, a także regulują naliczanie wynagrodzeń dla urzędników Państwowej Komisji Wyborczej.