Samorządy chcą wykazać, ile dokładają do zadań zleconych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Samorządowcy chcą uwzględnienia w klasyfikacji budżetowej wydatków, które ponoszą na zadania zlecone. Według nich wydawanie pieniędzy na te zadania powinno być przejrzyste, a wprowadzenie klasyfikacji bardzo by to uprościło. Innego zdania jest resort finansów.

09.07.2019

Ministerstwo Cyfryzacji sprawdziło, gdzie zarejestrowano najwięcej pojazdów

Administracja publiczna Nowe technologie

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w pierwszej połowie roku zarejestrowano w Polsce 900 tysięcy pojazdów. Najwięcej w Warszawie - ponad 60 tysięcy. Z raportu bazy CEPIK wynika też, że Polacy chętnie korzystają w systemie z takich e-usług jak Historia Pojazdu i Bezpieczny Autobus.

08.07.2019

Mieszkańcy nie chcieli oceniać raportów o stanie samorządów

Samorząd terytorialny

Do 30 czerwca br. wszystkie samorządy przeprowadziły sesje, podczas których debatowały nad raportami o stanie swoich jednostek. Zgodnie z nowymi przepisami w dyskusji na ten temat na forum rady mogli brać udział mieszkańcy gmin i miast. W praktyce jednak z takiej możliwości nie korzystali.

08.07.2019

Jest projekt rozporządzenia o wyliczaniu nowych cen prądu 

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Wzory i sposoby wyliczania zwrotów różnicy ceny energii elektrycznej, o których mowa w ustawie o cenach prądu, znajdą się w rozporządzeniu Ministra Energii, którego projekt został w piątek opublikowano i przekazano do konsultacji publicznych. Konsultacje publiczne mają potrwać do środy 10 lipca br.

05.07.2019

Opłaty za niesegregowane odpady mogą być czterokrotnie wyższe

Środowisko

Osoby, które nie segregują śmieci, będą płacić wyższą stawkę niż ci, którzy segregują. Rada gminy zdecyduje, czy będzie to dwa, trzy czy cztery razy więcej. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych samodzielnie sami wybiorą tego, kto odbierze od nich odpady. Takie zmiany zakłada uchwalona przez Sejm ustawa.

05.07.2019

NIK: Większość ochotniczych straży nie może gasić pożarów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Administracja publiczna

Tylko 30 proc. istniejących w Polsce jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest w pełni przygotowanych do udziału w akcjach ratowniczych i do nich trafia 70 proc. dotacji. Resztą tych funduszy dzielą się pozostałe jednostki, ale nie wystarcza to na solidne ich wyposażenie, a więc nie nadają się one do gaszenia pożarów i prowadzenia akcji ratowniczych. 

04.07.2019

Samorządowcy walczą o rekompensatę utraconych dochodów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne PIT

Tylko w 2019 roku nowe zwolnienie podatkowe w PIT dla młodych ma kosztować budżet państwa 950 mln zł – w tym 474 mln zł to ubytek w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jak szacuje MF, od przyszłego roku do budżetów samorządów wpłynie ponad miliard złotych mniej.

04.07.2019

Subwencja oświatowa większa o miliard na nauczycielskie podwyżki

Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Samorządy dostaną dodatkowy miliard złotych w subwencji oświatowej na obiecane przez rząd podwyżki dla nauczycieli od września tego roku. Zapowiada to resort edukacji, a minister finansów przesuwa środki w budżecie państwa, by zwiększyć subwencję oświatową.

04.07.2019

Rząd chce uproszczeń w wydawaniu decyzji środowiskowych

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Usprawnienie postępowań administracyjnych i skrócenie procedur związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej - to główny cel przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

03.07.2019

W gminach uzdrowiskowych będzie można otwierać niektóre zakłady

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia kończy prace nad ustawą, która zliberalizuje przepisy i pozwoli na zakładanie firm wytwórczych w pobliżu sanatoriów. Dotychczas obowiązujące prawo zabrania się m.in. lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, nawet tych niezagrażających środowisku i nieuciążliwych dla mieszkańców.

03.07.2019

Lewiatan: Potrzebna waloryzacja umów o zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne Finanse publiczne Finanse samorządów

W związku z gwałtownym wzrostem kosztów realizacji umów o zamówienie publiczne, szczególnie dotyczącym cen materiałów budowlanych oraz kosztów pracy, pilnego rozstrzygnięcia wymaga możliwość waloryzacji umów o zamówienie publiczne – uważa Konfederacja Lewiatan.

02.07.2019

Niewiele urzędów przesyła sobie e-dokumenty

Administracja publiczna Nowe technologie

Od dwóch lat instytucje publiczne mają obowiązek wymiany korespondencji w postępowaniu administracyjnym drogą elektroniczną. Ale gdy sieć Watchdog Polska spytała starostwa powiatowe, czy rzeczywiście to robią, to tylko jedna czwarta z nich poinformowała, że jest w stanie w pełni podołać temu zadaniu.

02.07.2019

Od 1 lipca dane z rejestru PESEL udostępni każdy urząd gminy

Administracja publiczna Nowe technologie

1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, dzięki której obywatele, przedsiębiorcy i podmioty publiczne nie będą już musieli występować do MSWiA o udostępnienie danych z ogólnokrajowego rejestru PESEL. Dane takie uzyskają w dowolnym, wybranym przez siebie urzędzie gminy na terenie całego kraju.

01.07.2019

Instruktorzy i egzaminatorzy prawa jazdy chcą być zawodem zaufania

Administracja publiczna

Blisko 3 tys. osób ginie co roku w Polsce w wypadkach drogowych. W prawie 90 proc. sprawcami kolizji są kierujący pojazdami. Aby poprawić bezpieczeństwo na drogach, instruktorzy i egzaminatorzy prawa jazdy zabiegają o status zawodu zaufania publicznego i stworzenie samorządu zawodowego.

01.07.2019

NSA oceni, kiedy starosta może zatrzymać prawo jazdy

Siedmioro sędziów ma 1 lipca odpowiedzieć na pytania, czy podstawą decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy może być wyłącznie informacja policji, że kierowca przekroczył w obszarze zabudowanym prędkość dopuszczalną o więcej niż 50 km/h. Wniosek skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego RPO, a powodem było rozbieżne stosowanie przez sądy administracyjne przepisów.

30.06.2019

Pieniądze z opłat antyalkoholowych już nie pójdą do funduszu dla uczniów

Administracja publiczna

Te same organy podatkowe będą gromadzić dokumentację związaną z opłatami alkoholowymi od reklam, a także przyjmować na swoje rachunki wpłaty i dokonywać ich egzekucji. To są rozwiązania słuszne - ocenia Rada Legislacyjna przy premierze, ale ma poważne zastrzeżenia natury konstytucyjnej.

30.06.2019

Będzie skuteczniejsza walka za smogiem - prezydent podpisał ustawę

Środowisko

Zarząd województwa ma monitorować postęp działań na rzecz ochrony powietrza w gminach i przygotowywać informacje dla ministra środowiska. Programy ochrony powietrza sejmiki będą musiały uchwalać wcześniej - zakłada ustawa podpisana właśnie przez prezydenta. Rząd liczy na przyspieszenie eliminacji zagrożeń związanych z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza.

29.06.2019

Samorządy boją się wysokich wymagań przeciwpożarowych dla przechowywania odpadów

Finanse samorządów BHP Prawo gospodarcze

Proponowane przez rząd przepisy ochrony przeciwpożarowej postawią wyższą poprzeczkę warunkom składowania makulatury niż pełnowartościowego papieru. Zdaniem strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nie tylko nie ma to racjonalnego uzasadnienia, ale podniesie koszty gospodarki odpadami, co obciąży obywateli.

28.06.2019

Samorządy spłacają milionowe długi szpitali

Finanse samorządów Finansowanie zdrowia

Po 2-3 mln zł dołożą średnio powiaty do zadłużonych placówek medycznych, w których m.in. przez szybujące w górę pensje rosną zobowiązania. To poważne obciążenie dla samorządów, jednak żaden nie chce się zdecydować na dopuszczaną przez prawo likwidację nierentownej instytucji.

27.06.2019

Senat zaproponował poprawki do ewidencji odpadów

Środowisko Małe i średnie firmy

Poprawki maja charakter legislacyjny i doprecyzowujących. Chodzi o nowelizację ustawy odpadowej, która przewiduje, że od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie.

26.06.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski