Amnesty: Polska wśród państw ograniczających prawa człowieka

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Zamiast zająć się głęboko zakorzenionymi nierównościami społeczno-ekonomicznymi w celu zapewnienia sprawiedliwego i szybkiego wyjścia z pandemii Covid-19, państwa w całej Europie nieustannie atakowały prawa człowieka. W celu uciszenia głosów krytyki brały na celownik pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, obrońców praw człowieka, sądownictwo i organizacje społeczeństwa obywatelskiego - stwierdziła Amnesty International.

01.04.2022

Dr Valeri Vachev nowym zastępcą RPO

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Valeri Vachev, polski prawnik, wykładowca akademicki, doktor nauk prawnych i urzędnik państwowy, został z dniem 2 kwietnia powołany na stanowisko zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Zastąpi dr. hab. Macieja Taborowskiego, który zakończył swoją pracę z końcem marca. - Poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko - powiedział w piątek prof. Marcin Wiącek, przedstawiając jego następcę.

01.04.2022

Politycy chcą lustrować NGO, by wyłapać agentów wpływu z zagranicy

Administracja publiczna RODO

Według posłów Solidarnej Polski ustawa o transparentności finansowania organizacji pozarządowych ma zasklepić lukę w przepisach i wyłapać organizacje, które pod przykrywką pożytku publicznego zajmują się lobbingiem finansowanym z za zagranicy. Zdaniem NGO, projekt ma charakter polityczny i prowadzi do poszerzenia zakresu administracyjnej kontroli organizacji obywatelskich.

01.04.2022

NIK: System ochrony zabytków w Polsce funkcjonuje nieprawidłowo

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zdaniem Najwyżej Izby Kontroli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków i skontrolowani wojewódzcy konserwatorzy zabytków źle wykonywali obowiązki określone w ustawie o zabytkach oraz aktach wykonawczych. Do tego nakłady na ochronę zabytków – przy jednoczesnym wzroście liczby zabytków wpisanych do rejestru oraz składanych wniosków o dofinansowanie – były niewystarczające.

31.03.2022

Audycje dla zagranicy bez konkursu - "wrzutka" do ustawy o pomnikach i nazwach ulic

Finanse publiczne Administracja publiczna

Senat odrzucił w całości ustawę o ochronie dziedzictwa narodowego, związanego ze zmianą nazw obiektów w przestrzeni publicznej. Teraz ustawą zajmie się ponownie Sejm. Według ekspertów nie do przyjęcia jest skandaliczny sposób wprowadzania zmian, w tym wprowadzenie kilku artykułów nie związanych merytorycznie z treścią ustawy, bo dotyczących nadawania i finansowania programów TV dla zagranicy.

31.03.2022

SN: Podział majątku między małżonkami jest ważny, gdy jedno z nich jest cudzoziemcem

Prawo cywilne Administracja publiczna

Sankcja nieważności przewidziana przez ustawę o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie ma zastosowania do nabycia nieruchomości na podstawie prawomocnego postanowienia o podziale majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami - taki jest sens uchwały trzech sędziów, podjętej przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego.

31.03.2022

Wynagrodzenie księdza katechety nie jest jego prywatną sprawą

Kadry w oświacie Administracja publiczna Finansowanie oświaty

Trzeba udostępnić dane o wysokości zarobków księdza proboszcza, który jest też katechetą w zespole szkół, gdyż jako nauczyciel pełni funkcję publiczną. Dane te są jawne, ponieważ pieniądze te są wydatkowane ze środków publicznych, a wykonywanie "funkcji publicznej" nie oznacza, że dana osoba ma wyłączone prawo do prywatności - stwierdzają sądy administracyjne.

31.03.2022

Już 22 tys. osób złożyło wnioski o dofinansowanie zakupu telewizora i dekodera

Domowe finanse Administracja publiczna Nowe technologie

Dotychczas zostało złożonych 22 tys. wniosków o dofinansowanie zakupu telewizora oraz dekodera - poinformował w środę w komunikacie Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM. W środę weszła w życie nowelizacja ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

30.03.2022

Pushbacki sprzeczne z prawem - RPO składa skargę do WSA

Administracja publiczna Policja

Według Rzecznika Praw Obywatelskich, Straż Graniczna, która miała zawrócić jesienią 2021 r. cudzoziemców, którzy wbrew przepisom przekroczyli polsko-białoruską granicę, oraz nie dopuścić do złożenia przez nich wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce, zrobiła to na podstawie niezgodnego z Konstytucją, ustawami i prawem międzynarodowym tzw. rozporządzenia granicznego.

30.03.2022

NSA oceni, czy wsparcie PFR dla przedsiębiorców może być kontrolowane przez sądy administracyjne

Administracja publiczna Tarcza Antykryzysowa

Sąd administracyjny odmówił rozpoznania skargi przedsiębiorcy ubiegającego się o subwencję od odmownej decyzji Polskiego Fundusz Rozwoju. Sąd uznał, że sprawa ma charakter cywilnoprawny i nie podlega rozpoznaniu przez sąd administracyjny. Z taką interpretacją przepisów nie zgadza się Rzecznik Praw Obywatelskich i kieruje skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

30.03.2022

Rząd planuje kolejną weryfikację dyplomatów

Administracja publiczna

Projektowana przez rząd nowelizacja ustawy o służbie zagranicznych pozwoli na ponowną weryfikację pracowników polskiej służby zagranicznej, zwłaszcza tych, którzy odbyli studia poza krajami sojuszniczymi Polski. Jak poinformował rzecznik rządu Piotr Müller, projekt nowych przepisów został we wtorek przyjęty przez Radę Ministrów.

29.03.2022

NIK: Polska jeszcze mało cyfrowa

Administracja publiczna Nowe technologie

Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce co prawda wzrósł w ostatnich latach, jednak na tle Unii Europejskiej nadal wypadamy słabo. Według raportu Komisji Europejskiej o postępie cyfrowym (EU DESI 2021), Polska zajmuje 24. miejsce spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego. Z kontroli Najwyższej Izby Kontroli wynika pesymistyczny obraz sytuacji w tej dziedzinie.

29.03.2022

Minister sprawiedliwości zmienia politykę energetyczną państwa

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Na posiedzeniu rządu złożymy wniosek o natychmiastowe zawieszenie dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” - poinformował w poniedziałek minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. I dodał, że od początku sprzeciwiał się bezkrytycznej realizacji polityki UE, która zmierza do uzależnienia od dostaw gazu z Rosji. Rosyjska agresja na Ukrainę pokazała, że mieliśmy rację – powiedział.

28.03.2022

Śląscy samorządowcy apelują o ograniczenie kontroli w gminach i powiatach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zaapelował o zaniechanie lub przesunięcie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w związku z zaangażowaniem samorządów lokalnych w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wskazują, że obecnie w niektórych jednostkach samorządowych ma miejsce po kilka kontroli jednocześnie.

28.03.2022

Ministerstwo Finansów ignoruje pytania posłów i unika odpowiedzi

Ordynacja Doradca podatkowy Administracja publiczna

W ciągu roku do Ministerstwa Finansów trafia ponad dwa tysiące interpelacji i zapytań poselskich. Ich liczba stale rośnie i resort ma z nimi duży problem – co zresztą sam przyznaje. Okazuje się bowiem, że odpowiedzi udzielane są z bardzo dużym opóźnieniem, niewygodne pytania są pomijane, a nierzadko proponowane są rozwiązania, które nie mają żadnego potwierdzenia w przepisach.

28.03.2022

Koniec z warunkami zabudowy na czas nieokreślony - będą ważne tylko trzy lata

Administracja publiczna Budownictwo

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu będzie można otrzymać jedynie na trzy lata, potem stracą ważność. Takie są plany ministerstwa rozwoju, co nie wszystkim zainteresowanym się podoba. Najwięcej obaw budzi wygaszanie po upływie tego okresu obowiązujących już decyzji. Zdaniem deweloperów zablokuje to możliwość zmiany uzyskanego wcześniej pozwolenia na budowę.

28.03.2022

Senat USA zdecydował o przejściu na czas letni od 2023 – a co z Polską i z Unią Europejską?

Administracja publiczna

Choć dzisiaj świat i Europa staje w obliczu daleko trudniejszych wyzwań, mających ogromne znaczenie dla dalszego dobrobytu jej mieszkańców, a wojna w Ukrainie i ekonomiczne konsekwencje pandemii towarzyszą światu jaki znamy, jak bumerang wraca temat zmiany czasu. Ta najbliższa zmiana będzie tą, którą mniej lubimy. W najbliższy weekend śpimy godzinę mniej - pisze dr Bartłomiej J. Gabryś.

27.03.2022

WSA: Przedsiębiorca stracił zezwolenie za butelkę wódki

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Prawodawca nie różnicuje skutków nieprzestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych od stopnia szkodliwości społecznej konkretnego naruszenia lub od ich ilości. Oznacza to, że sprzedaż nieletniemu choćby jednej butelki alkoholu jest podstawą do cofnięcia placówce handlowej zezwolenia. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

26.03.2022

Wojna za granicą to nie argument w staraniach o pozwolenie na broń, ale jest nowy projekt

Administracja publiczna Policja Ukraina

Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie spowodowała stan zagrożenia w Polsce. I dlatego wielu ludzi zaczęło myśleć o zaopatrzeniu się w broń, której posiadanie obecnie wymaga pozwolenia, i jest kosztowne. Tymczasem grupa posłów Kukiz-15 złożyła w Sejmie projekt zmian w ustawie o broni i amunicji. Zmierza on do ułatwienia dostępu obywateli do broni, wprowadzając obywatelską kartę broni, dostępną bez egzaminu.

25.03.2022

NSA: Przełom w rozpoznawaniu przez konsula i sąd wniosków o wizy

Administracja publiczna Prawo unijne

Cztery lata temu ustawa rozszerzyła zakres kompetencji sądów administracyjnych również na sprawy dotyczące wiz Schengen. Wobec tego wszystkie dotąd odrzucane skargi na bezczynność konsula polskiego w sprawie długoterminowych wiz mogą być rozpoznawane merytorycznie. Ułatwiła to odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości UE na pytanie zadane przez Naczelny Sąd Administracyjny.

25.03.2022
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski