Podwyżki dla budżetówki realne, Senat za budżetem

Administracja publiczna

Zgodnie z zapowiedziami rządu, wynagrodzenia w sferze budżetowej powinny w tym roku wzrosnąć, a proporcjonalnie szybciej powinny rosnąć w jednostkach, których pracownicy zarabiają mniej. Prace nad ustawą budżetową kończy właśnie Senat.

25.01.2019

SN: Odprawa dla pracowników służby cywilnej jak przy zwolnieniach grupowych

Administracja publiczna Prawo pracy

Pracownikowi o statusie członka korpusu służby cywilnej, którego stosunek pracy wygasł na podstawie art. 170 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, przysługuje odprawa pieniężna na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.

24.01.2019

NSA: Przywrócenie terminu niemożliwe, bo strona pomyliła adres

Administracja publiczna Budownictwo

Zaadresowanie przesyłki ze skargą na nieaktualny adres organu to niedbalstwo i obciąża winą stronę, która nie może skutecznie starać się o przywrócenie terminu na dokonanie czynności. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że ewentualne uchybienia doręczyciela są bez znaczenia.

24.01.2019

Metropolizacja Polski raczej nie do zatrzymania

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Sytuacja miast średnich poprawia się wraz z rozwojem całego kraju, nie ma wygranych wielkich aglomeracji i przegranych obszarów peryferyjnych – uważają autorzy raportu o rozwoju regionalnym. Jednak przyznają, że nadal to metropolie stwarzają lepsze możliwości edukacyjne czy zawodowe.

23.01.2019

NSA: Akty zgonu i małżeństw sprzed 80 lat mogą być udostępniane

Administracja publiczna

Można udostępniać akta małżeństw i zgonów po 80 latach, lecz podlega to badaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok, choć idący w dobrym kierunku, jednak oznacza kolejne lata niepewności dla badaczy regionu i genealogów.

23.01.2019

NSA: Zabytek nie był chroniony przez bezczynność wójta

Administracja publiczna Budownictwo

Wójt nie stworzył w terminie gminnej ewidencji zabytków, która chroniłaby budynki przed nieuzgodnioną z wojewódzkim konserwatorem rozbiórką. NSA uznał, że niedopuszczalne byłoby przyjęcie, że w razie bezczynności wójta ochrona wynikająca z przepisów przejściowych trwa w nieskończoność.

22.01.2019

NIK: Nie jesteśmy dostatecznie chronieni, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych

Administracja publiczna

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli w Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności, nie ma właściwych struktur i procedur oraz kompleksowego prawa. NIK sugeruje rządowi przejrzenie obowiązujących przepisów, a szczególnie szybkie dokończenie prac nad kompleksową ustawą o bezpieczeństwie.

21.01.2019

Nie unikniemy brexitu - otwarta jest kwestia czasu i kosztów

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Podatki międzynarodowe

W obliczu obecnego kryzysu politycznego nie sposób przewidzieć, kiedy i w jaki sposób Brytyjczycy opuszczą struktury unijne. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się scenariusz zakładający wydłużenie okresu negocjacyjnego - uważa dr Elżbieta Sadowska-Wieciech z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

19.01.2019

Ruszyły konsultacje zasad otwierania danych publicznych

Administracja publiczna

Ministerstwo Cyfryzacji chce poznać stanowisko podmiotów zainteresowanych otwieraniem danych. Zgłoszone w ramach konsultacji uwagi mają posłużyć zmianom standardów otwartości, które pozwolą na powszechny i swobodny dostęp do danych oraz ich ponowne wykorzystywanie.

18.01.2019

NSA: Dane z rejestru PESEL tylko po wykazaniu interesu prawnego

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Zamiar wytoczenia powództwa o ustalenie rzeczywistego ojcostwa dziecka nie wystarczy by minister udostępnił dane z rejestru PESEL matki dziecka. Wnioskodawca musi dodatkowo powołać się na dokument, który w sposób obiektywny i niebudzący wątpliwości potwierdza aktualną potrzebę w uzyskaniu tych danych

16.01.2019

NIK planuje 111 kontroli w tym roku

Administracja publiczna

Bezpieczeństwo energetyczne, gospodarowanie osoczem oraz produktami krwiopochodnymi, bezpieczeństwo żywności, a także zanieczyszczenia zalegające na dnie Bałtyku, w tym pozostałości broni chemicznej, - to niektóre z tematów kontroli zaplanowanych na 2019 rok przez Najwyższą Izbę Kontroli.

15.01.2019

Zamach na prezydenta Gdańska - imprezy niemasowe z luką prawną

Administracja publiczna

Koncert w Gdańsku nie był imprezą masową i rodzi to masę problemów prawnych. W przepisach brakuje bowiem obowiązku ochrony takich imprez, a jeśli nawet ochrona jest zapewniona - wymogów, jakie powinna spełniać. Straż miejska nie ma obowiązku zabezpieczania imprez niemasowych.

14.01.2019

Specjalna ustawa ureguluje status Brytyjczyków w Polsce 

Administracja publiczna Prawo pracy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Urząd ds. Cudzoziemców przygotowały projekt ustawy regulującej status imigracyjny brytyjskich obywateli mieszkających w Polsce po planowanym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

13.01.2019

WSA: Zdezubekizowany agent wywiadu wygrał spór z ministrem o emeryturę

Administracja publiczna

W czwartek 10 stycznia br. zapadł pierwszy korzystny dla skarżącego wyrok w sprawie obniżenia emerytury byłemu funkcjonariuszowi służb PRL. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję ministra spraw wewnętrznych, który nie uwzględnił odwołania byłego agenta wywiadu w sprawie obniżenia mu emerytury.

11.01.2019

WSA: Nie każda mapa potwierdzi zajęcie pasa drogowego

Drogi Administracja publiczna Budownictwo

Mapa sytuacyjna nie jest wystarczającym dowodem do wykazania, że tablica reklamowa znajdowała się w pasie drogowym - orzekł WSA we Wrocławiu. Szczególnie, gdy nie wskazano na niej żadnego organu, z którego zasobów mapa miałaby pochodzić, nie dołączono opisu mapy ani dokumentów określających status prawny nieruchomości, której dotyczy spór.

10.01.2019

NSA: Urząd może pomóc odnaleźć przodków, ale wniosek musi być precyzyjny

Administracja publiczna RODO

Nie ma przeszkód by żądać udostępnienia księgi stanu cywilnego. We wniosku należy jednak oznaczyć wszystkie akty, tak by urząd stanu cywilnego miał możliwość oceny, czy realizacja żądania nie naruszy danych osobowych osób, których akt dotyczy oraz ich dóbr osobistych. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

09.01.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski