Rozporządzenie dotyczące resortu infrastruktury stanowi o "wyłączeniu z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury, obsługującego sprawy działów łączność, transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska i rybołówstwo, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu łączność oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu".

Natomiast z rozporządzenia dotyczącego ministerstwa aktywów państwowych wynika, że jego przekształcenie polega na "włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Aktywów Państwowych, obsługującego sprawy działów aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu łączność oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury".