29 prezydentów miast z całej Polski podpisało w sobotę w Katowicach deklarację poparcia dla...
PAP
14.02.2015
Samorząd terytorialny
Miejska Komisja Wyborcza w Zielonej Górze do północy z piątku na sobotę przyjmowała listy...
PAP
14.02.2015
Samorząd terytorialny
Maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po...
Karol Kozłowski
14.02.2015
Samorząd terytorialny
Tatrzański Park Narodowy ogłosił przetarg na wykonanie wozu konnego wspomaganego silnikiem...
PAP
14.02.2015
Zamówienia publiczne
O problemach związanych m.in. z kwestią zwrotu podatku od podziemnych wyrobisk mówili na piątkowym...
PAP
14.02.2015
Samorząd terytorialny
2,5 mln nieważnych głosów z ostatnich wyborów do sejmików województw chce zbadać Fundacja Batorego,...
PAP
14.02.2015
Samorząd terytorialny
Nie tylko prawem, ale i obowiązkiem zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia z...
Anna Stańczuk
14.02.2015
Zamówienia publiczne
Podjęcie teraz przez sejmik uchwały o ograniczeniu populacji dzików w Podlaskiem byłoby...
PAP
13.02.2015
Samorząd terytorialny
Ponad 10 tysięcy pracowników gmin zdało egzamin z obsługi nowego Systemu Rejestrów Państwowych....
PAP
13.02.2015
Samorząd terytorialny
Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym...
PAP
13.02.2015
Samorząd terytorialny
Komisja Europejska zatwierdziła 190 mln euro dofinansowania na modernizację Wrocławskiego Węzła...
PAP
13.02.2015
Zamówienia publiczne
Ponad dwukrotnie zwiększy się liczba kamer miejskiego monitoringu w Toruniu w 2015 roku. Najwięcej...
PAP
13.02.2015
Samorząd terytorialny
Prof. Jerzy Regulski nie dążył do rozgłosu, ale do wykonania trudnej i potrzebnej dla Polski pracy;...
PAP
13.02.2015
Samorząd terytorialny
Dalba sp. z o.o. z Grupy Trakcja zmodernizuje oczyszczalnię ścieków w Narwi za 1,3 mln zł netto....
Inny
13.02.2015
Zamówienia publiczne
Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, przy czym w...
Hanna Wolska
13.02.2015
Samorząd terytorialny
1 marca rusza System Rejestrów Państwowych (SRP). Nowy system informatyczny połączy kluczowe z...
Karol Kozłowski
13.02.2015
Samorząd terytorialny
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE wiąże się dla podmiotów zobowiązanych do...
Paweł Wójcik
13.02.2015
Zamówienia publiczne
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wybrał firmę, która przeszkoli osoby długotrwale bezrobotne i...
PAP
13.02.2015
Samorząd terytorialny
Resorty środowiska i infrastruktury będą pomagały dużym miastom w przygotowaniu planów adaptacji do...
PAP
13.02.2015
Samorząd terytorialny
Partnerstwo publiczno-prywatne widziane od strony przedsiębiorców, czyli partnerów prywatnych,...
Anna Stańczuk
13.02.2015
Zamówienia publiczne
Warszawa wypowiedziała umowę Hydrobudowie Gdańsk na budowę bulwarów wiślanych m.in. z powodu braku...
PAP
13.02.2015
Finanse samorządów
Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęło 12 ofert na budowę drogi ekspresowej S5...
Anna Stańczuk
13.02.2015
Zamówienia publiczne
Nieterminowe opłaty lub ich brak to problem wielu polskich gmin. Dlatego coraz więcej gmin...
PAP
13.02.2015
Samorząd terytorialny
Kilkudziesięciu przedsiębiorców wzięło udział w konferencji na temat przetargów, które mają być...
PAP
13.02.2015
Zamówienia publiczne
Przy urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie powołany został zespół ekspertów, który ma znaleźć...
PAP
13.02.2015
Samorząd terytorialny
25 usług opartych o nowe technologie - m.in. monitoring i aplikacje mobilne - chcą w najbliższych...
PAP
13.02.2015
Samorząd terytorialny
Samo tylko wykreślenie na rysunku projektu planu zagospodarowania przestrzennego linii ewentualnego...
Anna Dudrewicz
13.02.2015
Samorząd terytorialny
Rada Ministrów nadała miastu Frombork i sołectwom Bogdany i Ronin status obszaru ochrony...
Adam Bochentyn
13.02.2015
Samorząd terytorialny
Minister Zdrowia określił nowe wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia. Dokumenty te będą...
Adam Bochentyn
13.02.2015
Samorząd terytorialny
Rada Ministrów wskazała gminy poszkodowane w wyniku powodzi mającej miejsce w sierpniu 2014 r. oraz...
Adam Bochentyn
13.02.2015
Samorząd terytorialny