Do samorządów trafić ma 450 mln zł ze zwiększonej przez ministra finansów subwencji oświatowej. Pokryje to wydatki, które samorządowcy ponieśli w związku z obciążeniem pracodawcy obowiązkiem płacenia wyższej o 2 proc. składki rentowej.

Z zapowiedzi rządu wynikało, że podział środków dokonany zostanie do 15 października, jednak projekt rozporządzenia dopiero w tym tygodniu przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Oświata>>>