Minister Bieńkowska zaznaczyła, ze jako pierwsi zakończyliśmy realizację tzw. funduszy norweskich. Blisko 534 mln euro pozwoliło na realizację ponad 1400 projektów dotyczących m.in. ochrony środowiska, badań naukowych oraz ochrony narodowego dziedzictwa kulturowego. Wkrótce uruchomiona zostanie kolejna transza pomocy, wynosząca blisko 578 mln euro.

- Pracujemy na trzech poziomach. Patrząc na to jak wygląda polska i europejska gospodarka, jak wygląda budżet państwa i jakie jest tempo realizacji projektów. Dbamy o to, żeby to tempo było właściwe i aby budżet państwa był zasilany co roku taką kwotą, która zapewni funkcjonowanie i realizację projektów jeszcze przez kolejne lata - powiedziała minister.


Elżbieta Bieńkowska zaprezentowała także dotychczasowe efekty wdrażania Funduszy Europejskich - Najbardziej znaczący to 250 tys. nowych miejsc pracy, w tym 140 tys. w nowo utworzonych firmach - podkreśliła Elżbieta Bieńkowska.

Przypomniała, że chcąc utrzymać pozytywny wpływ środków unijnych na polską gospodarkę, tym intensywniej pracujemy nad kolejną perspektywą finansową. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje zasady wykorzystania Funduszy Europejskich z budżetu Unii na lata 2014-2020. W przyszłym roku zakończy się opracowywanie i uzgadnianie z Brukselą Umowy Partnerstwa oraz krajowych i regionalnych Programów. By skuteczniej walczyć o nasze cele, Polska zbudowała koalicję państw popierających nasze stanowisko. Świadczy o tym przyjęta w zeszłym tygodniu - z inicjatywy ministerstwa - wspólna deklaracja państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii dotycząca najważniejszych kwestii związanych z procesem negocjacji przyszłej polityki spójności.
 

W nowym budżecie planowane jest zwiększenie wydatków na inwestycje transportowe oraz te związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną. Więcej pieniędzy popłynie także na działania wspierające innowacyjność gospodarki, na jej trwałe powiązanie z nauką oraz do firm, zwłaszcza tych dopiero zaczynających swoją działalność. Znacząco zwiększą się również kwoty przekazane do dyspozycji samorządom.