3 listopada opublikowano ustawę z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (poz. 1777). Ustawa...
Karol Kozłowski
06.11.2015
Samorząd terytorialny
Nowe unijne dyrektywy kodyfikują zasady powierzania zadań i zawierania umów w ramach współpracy...
Magdalena Sowula
06.11.2015
Zamówienia publiczne
Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad złożono łącznie aż 40 wniosków w przetargu na...
Magdalena Sowula
06.11.2015
Zamówienia publiczne
Organ powinien oceniać spełnienie przez stronę przesłanek niezbędnych do uzyskania prawa jazdy...
Anna Dudrewicz
06.11.2015
Samorząd terytorialny
W postępowaniu scaleniowym nie można domagać się ustalenia służebności przejazdu i przechodu przez...
Anna Dudrewicz
06.11.2015
Samorząd terytorialny
Poczta Polska w celu wyeliminowania konkurencji, oferuje w publicznych przetargach ceny nawet 70...
PAP
06.11.2015
Zamówienia publiczne
Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygnie, czy cena jaką zaoferowała firma Sygnity w przetargu na...
Magdalena Sowula
05.11.2015
Zamówienia publiczne
Czy nauczycielowi przedszkola przysługuje urlop wypoczynkowy w całkowitym wymiarze po powrocie z...
Joanna Lesińska
05.11.2015
Samorząd terytorialny
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał iż, decyzja marszałka woj. kujawsko-pomorskiego o...
Magdalena Sowula
05.11.2015
Zamówienia publiczne
Osoba posługująca się zaświadczeniem lekarskim poświadczającym nieprawdę nie jest uprawniona do...
Anna Dudrewicz
05.11.2015
Samorząd terytorialny
Odwołanie się przez zarząd powiatu do metryczki subwencji oświatowej nie jest ustaleniem kwoty...
Anna Dudrewicz
05.11.2015
Samorząd terytorialny
Polska Izba Gospodarcza Czystości, członek Konfederacji Lewiatan, wniosła odwołanie do KIO wobec...
Magdalena Sowula
05.11.2015
Zamówienia publiczne
GDDKiA otrzymała wnioski od 16 wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym na...
Magdalena Sowula
04.11.2015
Zamówienia publiczne
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło przetarg ograniczony na zawarcie umowy ramowej...
Inny
04.11.2015
Zamówienia publiczne
Nowe przepisy umożliwiają organowi nadzoru budowlanego nakazanie usunięcia skutków ingerencji lub...
Adam Bochentyn
04.11.2015
Samorząd terytorialny
Nowe unijne dyrektywy kodyfikują zasady powierzania zadań i zawierania umów w ramach współpracy...
Hanna Wolska
04.11.2015
Samorząd terytorialny
Już 30 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja E-administracja w Polsce-fakt czy mit?...
Karol Kozłowski
04.11.2015
Samorząd terytorialny
Marszałek woj. kujawsko-pomorskiego postanowił anulować przetarg na pasażerskie przewozy kolejowe,...
Magdalena Sowula
04.11.2015
Zamówienia publiczne
Czy wykonawca, którego wadium zaksięgowano na koncie zamawiającego kilka minut po upływie...
Justyna Andała-Sępkowska
04.11.2015
Zamówienia publiczne
Zamawiający nie może kwestionować polisy OC tylko dlatego, że w jej treści nie użyto określenia...
Magdalena Sowula
04.11.2015
Zamówienia publiczne
Pismo informujące o tym, że organ nie zawrze umowy najmu lokalu gminnego, jest oświadczeniem woli...
Anna Dudrewicz
04.11.2015
Samorząd terytorialny
Regulaminie utrzymania czystości rada musi określić częstotliwość odbioru nieczystości ciekłych...
Anna Dudrewicz
04.11.2015
Samorząd terytorialny
Do kompetencji starosty należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót dotyczących...
Agnieszka Cybulska
04.11.2015
Samorząd terytorialny
Przewlekłość i bezczynność są to stadia zazwyczaj następujące po sobie, a cezurą czasową...
Mariusz Kotulski
03.11.2015
Samorząd terytorialny
Wzór protokołu uznania ojcostwa uzupełniony został o część dotyczącą uznania dziecka, które urodzi...
Adam Bochentyn
03.11.2015
Samorząd terytorialny
Dostępność stron internetowych instytucji publicznych wciąż pozostawia wiele do życzenia, przyznaje...
Norbert Bonin
03.11.2015
Samorząd terytorialny
Książki o tematyce samorządowej najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl...
Jacek Górski
03.11.2015
Samorząd terytorialny
GDDKiA otrzymała wnioski od 19 wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym na...
Magdalena Sowula
03.11.2015
Zamówienia publiczne
Rozpoczęły się przygotowania do budowy drogi S12 na liczącym przeszło 100 km odcinku od granic woj....
PAP
03.11.2015
Zamówienia publiczne
Do prokuratury wpłynęły wnioski z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w związku z...
Magdalena Sowula
03.11.2015
Zamówienia publiczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski