17 listów intencyjnych między spółką realizującą pilotaż programu Mieszkanie Plus - BGK...
PAP
12.10.2016
Samorząd terytorialny
Praktyki towarzyszące realizowaniu przez gminy zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,...
Norbert Bonin
12.10.2016
Samorząd terytorialny
Utworzenie centrum serwisowego dla śmigłowców w łódzkich wojskowych zakładach lotniczych nie...
PAP
12.10.2016
Samorząd terytorialny
W Poznaniu w ramach rządowego programu mieszkanie plus może powstać około tysiąca mieszkań na...
PAP
12.10.2016
Samorząd terytorialny
Włodarze polskich miast chcą mieć większy wpływ na to, jak stare samochody poruszają się po ulicach...
PAP
12.10.2016
Samorząd terytorialny
Były dyrektor przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Łomży oraz były kierownik składowiska...
Norbert Bonin
12.10.2016
Samorząd terytorialny
86 wniosków na łączną kwotę prawie 65 mln zł wpłynęło w naborze ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd...
PAP
12.10.2016
Samorząd terytorialny
Udzielanie wsparcia projektom budowy sieci dostępu nowej generacji NGA w lokalizacjach placówek...
Norbert Bonin
12.10.2016
Samorząd terytorialny
Polskiej armii będzie dostarczonych co najmniej 50-70 helikopterów - powiedział minister obrony...
PAP
12.10.2016
Zamówienia publiczne
Porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków między województwem śląskim i stanem...
PAP
12.10.2016
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Rozwoju prowadziło negocjacje z Airbus Helicopters prawidłowo, w dobrej wierze; nie...
PAP
12.10.2016
Zamówienia publiczne
Przewoźnik do 2020 r. planuje wydać 2,5 mld zł na inwestycje związane z kupnem i modernizacją ponad...
Filip Śledź
12.10.2016
Zamówienia publiczne
Po uzyskaniu niezbędnych pod budowę lotniska gruntów władze miasta Suwałki wystąpią o pozwolenie na...
Filip Śledź
12.10.2016
Zamówienia publiczne
Wykonawca bierze udział w postępowaniu. Kto podpisuje oświadczenia dot. wykluczenia i...
Dominik Kucharski
12.10.2016
Zamówienia publiczne
Powstało stowarzyszenie Dolnośląski Ruch Samorządowy. Na jego czele stanęli marszałek województwa...
PAP
12.10.2016
Samorząd terytorialny
Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na zaprojektowanie przekopu przechodzącego przez Mierzeję...
Filip Śledź
12.10.2016
Zamówienia publiczne
Zastój w branży budowlanej, który został spowodowany brakiem nowych przetargów organizowanych przez...
Filip Śledź
12.10.2016
Zamówienia publiczne
Stały rozwój i unowocześnianie tradycyjnych dziedzin gospodarki, jak również kreowanie nowych...
PAP
12.10.2016
Samorząd terytorialny
Z tego powodu, iż ktoś nie uiścił opłaty nie można wydać decyzji o odmowie udzielenia informacji...
Anna Dudrewicz
12.10.2016
Samorząd terytorialny
Zamawiający może ustanowić cenę jako jedyne kryterium oceny ofert w postępowaniu, jeśli określił w...
Filip Śledź
12.10.2016
Zamówienia publiczne
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku uznało we wtorek, że nie może zmienić swojej...
PAP
11.10.2016
Finanse samorządów
Usunięcie wszystkich reklam ze śródmieścia Lublina, a pozostawienie tam jedynie niewielkich...
PAP
11.10.2016
Samorząd terytorialny
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie podpisało we wtorek umowę z krajową firmą...
PAP
11.10.2016
Samorząd terytorialny
44-latka z nożem, który we wtorek wtargnął do gabinetu burmistrza Chęcin, obezwładniła policja....
PAP
11.10.2016
Samorząd terytorialny
Dyrektor generalny Airbus Group Tom Enders w oświadczeniu, do którego we wtorek dotarła agencja...
PAP
11.10.2016
Zamówienia publiczne
Przetarg na 11 nowych pociągów elektrycznych ogłosiły należące do samorządu województwa Koleje...
PAP
11.10.2016
Samorząd terytorialny
Status implementacji dyrektyw zamówieniowych w Unii Europejskiej opisuje przewodnik kancelarii...
Filip Śledź
11.10.2016
Zamówienia publiczne
Dodatek motywacyjny przyznawany nauczycielom na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta...
Magdalena Fota
11.10.2016
Samorząd terytorialny
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w...
Norbert Bonin
11.10.2016
Samorząd terytorialny
Główni oskarżeni w aferze korupcyjnej dotyczącej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego...
PAP
11.10.2016
Samorząd terytorialny