Przedmiot zamówienia obejmuje realizację jednojezdniowej drogi klasy głównej o dł. 3 km w terminie do 30 września 2018 r.

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje kryterium ceny (90 proc.) oraz okres gwarancji i rękojmi (10 proc.).

Oferta konsorcjum Trakcji PRKiI oraz jej spółki zależnej z Białegostoku tj. Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów, opiewa na kwotę 15,97 mln zł. Budżet zamawiającego wynosi natomiast 32,28 mln zł.

Źrodło: www.wnp.pl
 

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł