Do lutego 2015 r. kompleksowo odremontowana ma zostać ul. Kościuszki w Katowicach od linii...
Babak Mateusz
22.10.2013
Według sędziego z Nowej Huty 24 tys. zł łapówki przyjętej przez prominentną urzędniczkę to kwota...
PAP
22.10.2013
Zamówienia publiczne
Z 2,4 tys. w roku 2011 do ponad 2,5 tys. w roku ubiegłym wzrosła w woj. opolskim liczba interwencji...
Kownacka Katarzyna
22.10.2013
Samorząd terytorialny
Prawie 10 mln zł zaoszczędzi w przyszłym roku Kraków na wspólnym zakupie energii elektrycznej dla...
PAP
22.10.2013
Samorząd terytorialny
Z apelem do władz Rosji w obronie działaczy Greenpeace, zatrzymanych 18 września, wystąpił...
Pietrzak Robert
22.10.2013
Samorząd terytorialny
Blisko 500 tys. zł kar naliczyły dotychczas władze Białegostoku firmom od 1 lipca wywożącym śmieci...
Wieczeryńska Sylwia
22.10.2013
Samorząd terytorialny
O pomoc materialną na pokrycie strat po ubiegłotygodniowym pożarze wejścia do meczetu w Gdańsku...
Pietrzak Robert
22.10.2013
Samorząd terytorialny
Seminarium, warsztaty i konkurs gier komputerowych to główne punkty konferencji Łódź Game Summit,...
Durasik Marcin
22.10.2013
Tylko pięć pań sprawuje obecnie w Izraelu urząd burmistrza. W radach miast i wsi tylko 11 procent...
Qandil Alicja
22.10.2013
39-letni prawnik Adam Ostaszewski będzie kandydatem SLD na prezydenta Koszalina...
Sibilski Wojciech
22.10.2013
Samorząd terytorialny
Z dniem 23 października br. wejdą w życie nowe przepisy regulujące wymagania co do wykształcenia i...
Adam Bochentyn
22.10.2013
Samorząd terytorialny
W prowadzonej przez Prezesa UZP kontroli uprzedniej możemy zauważyć pewne elementy, które wskazują...
Anna Śniecikowska
22.10.2013
Samorząd terytorialny
Prezydent Suwałk (Podlaskie) Czesław Renkiewicz powołał specjalny zespół ds. pozyskiwania środków...
Buraczewski Jacek
21.10.2013
Finanse samorządów
Przygotowany przez radnych opozycji projekt uchwały o cofnięciu prezydentowi Białegostoku zgody na...
Fiłończuk Robert
21.10.2013
Samorząd terytorialny
PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą przetarg na drugą część remontu tzw. protezy koniecpolskiej,...
PAP
21.10.2013
Zamówienia publiczne
Pisarz Paweł Huelle oraz ekonomista, założyciel i prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Jan...
Leszczyńska Bożena
21.10.2013
Były urzędnik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, będąc członkiem komisji przetargowej,...
PAP
21.10.2013
Zamówienia publiczne
Jakie konsekwencje może ponieść gmina, która usunęła drzewa na podstawie zezwolenia starosty,...
Janusz Jerzy
21.10.2013
Samorząd terytorialny
14 firm zatrudniających 1 410 pracowników, 239 mln zł prywatnych nakładów inwestycyjnych i niemal...
Sibilski Wojciech
21.10.2013
Ponad 5,6 mld zł przeznaczył w minionych 20 latach na przedsięwzięcia ekologiczne Wojewódzki...
PAP
21.10.2013
Samorząd terytorialny
Kardynał Hlond, prymas Polski w okresie przedwojennym, pełnił ważną rolą w jednoczeniu trzech...
Babak Mateusz
21.10.2013
Przedsiębiorcy, którym generalni wykonawcy kontraktów drogowych nie wypłacili należnych...
Anna Stańczuk
21.10.2013
Zamówienia publiczne
Podczas konferencji Samorząd 3.0, która odbędzie się 20 listopada br. w Krajowej Szkole...
Karol Kozłowski
21.10.2013
Samorząd terytorialny
Zamówienie publiczne obejmuje również rozliczenie z wykonawcą w formie barteru. Zamawiający, którzy...
Anna Stańczuk
21.10.2013
Zamówienia publiczne
Z powodu zbyt niskiej frekwencji niedzielne referendum w sprawie odwołania prezydenta Żyrardowa...
Budkiewicz Michał
21.10.2013
Samorząd terytorialny
Komisja rewizyjna nie ma żadnych uprawnień do podejmowania jakichkolwiek aktów z zakresu...
Anna Dudrewicz
21.10.2013
Samorząd terytorialny
Każde wyznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ograniczeń wykonywania prawa...
Anna Dudrewicz
21.10.2013
Samorząd terytorialny
Zintegrowanie uprawnień instytucji pomocy społecznej i wypłacanych świadczeń, atakże odciążenie...
Kownacka Katarzyna
21.10.2013
Samorząd terytorialny
Jak postąpić w sytuacji, gdy rada gminy nie uchwaliła całego pakietu uchwał śmieciowych?
Janusz Jerzy
21.10.2013
Samorząd terytorialny
Pierwszy w Polsce kryty stok narciarski - u podnóża Jaworzyny Krynickiej - o długości 600 metrów...
Bafia Szymon
21.10.2013
Samorząd terytorialny