"Sądowy" protokół powypadkowy należy podpisać

BHP

Protokół powypadkowy, którego treść określił sąd w toku postępowania sądowego, powinien zostać opatrzony podpisami zarówno członków zespołu powypadkowego, jak i pracodawcy. Z treści protokołu może, a...

21.06.2017

Wpłaty na PFRON a bezpłatny urlop pracownika

Opierając się na treści językowej przepisów na pracownika będącego na urlopie bezpłatnym należy naliczyć odpis na zwykłych zasadach względy celowościowe wskazują jednak na coś innego. Dlatego...

19.06.2017

Różnice w JPK nabywcy i JPK sprzedawcy

Ogólnie różnice między JPK kontrahentów mogą prowadzić do wszczęcia czynności sprawdzających, kontroli podatkowych (bądź celno-skarbowych) czy postępowań podatkowych w celu wyjaśnienia sytuacji -...

19.06.2017

Elastyczny czas pracy - poznaj jego warianty

Obecnie coraz bardziej zyskują na popularności tzw. elastyczne formy zatrudnienia. Mogą one przyciągnąć do pracodawcy je oferującego nowych pracowników oraz pomóc im w zachowaniu równowagi...

19.06.2017