Starosta jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora szkoły

Samorząd terytorialny

Starosta jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora szkoły i ma prawo wydać dyrektorowi szkoły polecenie jednakże przy podejmowaniu decyzji powinien mieć na względzie zapewnienie wysokiej jakości usług...

19.05.2017

Radnego można zatrudnić w jednostce organizacyjnej gminy

Samorząd terytorialny

Dopuszczalne jest zatrudnienie radnego na podstawie umowy cywilnoprawnej w jednostce organizacyjnej gminy w której pełni mandat, pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w urzędzie tej gminy i nie...

19.05.2017