Jak dokonać korekty zeznania PIT-28?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoZostała zawarta umowa najmu rozliczana przez najemcę na zasadzie ryczałtu. Umowa przewidywała płatność na początku jej zawarcia za cały...

18.05.2017

W przedszkolu może zostać zatrudniony sekretarz

Samorząd terytorialny

Obowiązujące przepisy określają możliwość zatrudniania w szkołach pracowników na stanowisku sekretarza. Natomiast pod pojęciem sekretarza szkoły, należy rozumieć także sekretarza przedszkola, zgodnie...

17.05.2017