Odpowiedź

W § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) - dalej r.b.h.p., wskazano, że okna i świetliki powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy.

Uzasadnienie

Ponieważ w § 29 ust. 3 r.b.h.p. nie wskazano szczegółowych wymagań dla urządzeń eliminujących nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy montowanych na oknach i świetlikach, dlatego można stwierdzić, iż w przypadku stanowisk pracy w laboratoriach, gdzie występują czynniki biologiczne, jako urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych mogą być zapewnione rolety lub żaluzje.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów