Zamiana mieszkań uprawnia do ulgi mieszkaniowej

Pod pojęciem odpłatnego zbycia należy przy tym rozumieć nie tylko sprzedaż za gotówkę, ale również barter, czyli sprzedaż za rzeczy lub zamianę. Za wydatki na cele mieszkaniowe uprawniające do ulgi...

23.05.2017