Prezes oddziału ZNP może być radnym

Samorząd terytorialny

Prezes oddziału ZNP może być radnym gminy lub powiatu (organu stanowiącego jednostki samorządy terytorialnego) oraz wykonywać wszelkie uprawnienia z tym związane, w tym głosować w sprawie uchwał...

12.06.2017

Zamawiający może płacić w ratach

Zamówienia publiczne

Czy można w przetargu zakupić sprzęt specjalistyczny, ustalając w warunkach płatności, że będzie ona rozłożona na np. 36 rat, a w przypadku, gdy zamawiający będzie miał taką możliwość to spłaci je...

11.06.2017

Urlop szkoleniowy a zgoda pracodawcy na kształcenie

Wielu pracowników z własnej inicjatywy podnosi kwalifikacje zawodowe. Pracodawcy mogą mieć wątpliwości co do tego czy powinni udzielić im urlopu szkoleniowego. Ekspertka Katarzyna Pietruszyńska...

07.06.2017

Odprawa czasem nawet przy ograniczeniu etatu

Reforma oświaty nie uchyla obowiązków związanych z ograniczeniem liczby godzin nauczycielom, którzy nie pracują w gimnazjach. Z niektórymi należy podpisać kolejną umowę i wypłacić im odprawę-...

07.06.2017

Zmiany w świadectwie pracy od 1 czerwca

1 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1044). Zmiana wiąże się ściśle ze...

06.06.2017