Urlop szkoleniowy a zgoda pracodawcy na kształcenie

Wielu pracowników z własnej inicjatywy podnosi kwalifikacje zawodowe. Pracodawcy mogą mieć wątpliwości co do tego czy powinni udzielić im urlopu szkoleniowego. Ekspertka Katarzyna Pietruszyńska...

07.06.2017

Odprawa czasem nawet przy ograniczeniu etatu

Reforma oświaty nie uchyla obowiązków związanych z ograniczeniem liczby godzin nauczycielom, którzy nie pracują w gimnazjach. Z niektórymi należy podpisać kolejną umowę i wypłacić im odprawę-...

07.06.2017

Zmiany w świadectwie pracy od 1 czerwca

1 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1044). Zmiana wiąże się ściśle ze...

06.06.2017

Starosta zatwierdza UPUL opracowany przez organ gminy

Środowisko

Starosta zatwierdza UPUL opracowany przez organ gminy. Przepisy wskazują na okoliczności, kiedy dany dokument poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko nie może zostać przyjęty....

06.06.2017

Numery porządkowe budynków ustala wójt

Samorząd terytorialny

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków:...

06.06.2017

Jakim badaniom technicznym podlega agregat gaśniczy?

BHP

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPZakład pracy zakupił agregat gaśniczy, który przeszedł badanie odbiorcze UDT, jest również poddawany okresowym badaniom zgodnie z rozporządzeniem Ministra...

05.06.2017