Unieważnienie przetargu nie jest możliwe po zawarciu umowy

Zamówienia publiczne

Jednostka finansująca na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymaga ogłoszenia przetargu. Czy zamawiający może podpisać umowę z wykonawcą, a w przypadku braku dofinansowania ze środków UE, taką...

07.05.2017