Urlopu zaległego należy udzielić do 30 września

W dniu 30 września 2013 r. pracownik złoży wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy z 2012 r.Czy pracodawca może udzielić mu tego urlopu, mimo iż będzie on trwał od 30 września do połowy października...

17.09.2013

Objęcie kształceniem specjalnym bez pośrednictwa starosty

Samorząd terytorialny

Objęcie kształceniem specjalnym w danej formie następuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Rodzice nie są zobowiązani do korzystania z pośrednictwa organów jednostki samorządu...

13.09.2013