Pytanie

Proszę o przedstawienie aktualnych interpretacji dotyczących wystawienia dwóch i więcej faktur VAT do jednego paragonu fiskalnego z rozpatrzeniem dwu sytuacji, kiedy na jednym paragonie mamy zaewidencjonowaną:
1) jedną pozycję (towar lub usługę),
2) co najmniej dwie lub więcej pozycji.

Odpowiedź

Z przedstawionej w uzasadnieniu interpretacji nie wynika rozróżnienie na sytuację, gdy na paragonie jest jedna lub więcej pozycji. W obu przypadkach – w świetle powyższej interpretacji - nie ma przeszkód prawnych do wystawienia dwóch faktur dokumentujących transakcję, jeśli obrót i podatek należny został na kasie zaewidencjonowany w prawidłowej wysokości. Przy czym dla celów dowodowych na wystawionych fakturach VAT należałoby umieszczać adnotację zawierającą numer paragonu.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.) - dalej r.z.n.p., w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Przepis ten nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy (§ 7 ust. 2 r.z.n.p.).
Zgodnie zaś z § 7 ust. 3 r.z.n.p. w przypadku gdy faktura przesłana w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.

Z powyższego przepisu nie wynika wprost w jaki sposób powinien postąpić podatnik, w przypadku gdy został wystawiony jeden paragon, natomiast klient zażyczy sobie dwóch faktur.
Literalna wykładnia § 7 ust. 1 r.z.n.p. prowadzi do wniosku, że nie powinna być wystawiona więcej niż jedna faktura do jednego paragonu, bo do jednej z nich nie będzie dołączony paragon fiskalny.

Z jedynej interpretacji, która odnalazłem w bazie Ministerstwa Finansów (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 stycznia 2010 r., ITPP1/443-1067/09/BK, wynika, że istnieje możliwość wystawienia dwóch faktur do transakcji udokumentowanej jednym paragonem, o ile na fakturach zostanie zamieszczona adnotacja pozwalająca na zidentyfikowanie paragonu pozwalającego zidentyfikować transakcję zarejestrowaną przy użyciu kasy rejestrującej. Tym samym, organ podatkowy dopuścił możliwość wystawienia faktur, mimo że do jednej z nich nie zostanie dołączony oryginał paragonu fiskalnego.
Z interpretacji tej nie wynika rozróżnienie na sytuację, gdy na paragonie jest jedna lub więcej pozycji. W obu przypadkach – w świetle powyższej interpretacji - nie ma przeszkód prawnych do wystawienia dwóch faktur dokumentujących transakcję, jeśli obrót i podatek należny został na kasie zaewidencjonowany w prawidłowej wysokości. Przy czym dla celów dowodowych na wystawionych fakturach VAT należałoby umieszczać adnotację zawierającą numer paragonu.