Objęcie kształceniem specjalnym bez pośrednictwa starosty

Samorząd terytorialny

Objęcie kształceniem specjalnym w danej formie następuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Rodzice nie są zobowiązani do korzystania z pośrednictwa organów jednostki samorządu...

13.09.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski