Jak należy rozliczyć PIT-11 po zmarłym małżonku?

Otrzymaną w styczniu 2013 r. kwotę wynagrodzenia po zmarłym mężu, która została wykazana w otrzymanej przez Panią informacji PIT-11 należało wykazać w składanym za 2013 rok zeznaniu podatkowym -...

13.03.2014

Ile czasu jest na wystawienie faktury do paragonu?

Przedsiębiorca, ma obowiązek wystawić fakturę na tzw. żądanie w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część...

12.03.2014