Jak postąpić, gdy wykonawca wskazał dwa różne adresy?

Zamówienia publiczne

W przetargu ofertę złożył pracownik zamawiającego. Co należy zrobić, gdy pracownik zamawiającego w ofercie podał adres pracodawcy (zamiast adresu zamieszkania), natomiast na kopercie z ofertą wpisał...

10.03.2014

Jak rozliczyć dochody wspólników kancelarii?

Dochody wspólników kancelarii należy przypisać podatkowo poszczególnym wspólnikom według udziałów w zysku. Odrębnie należy przypisać wspólnikom dochody uzyskane z działalności gospodarczej...

07.03.2014