Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) – dalej u.j.p. przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy używa się języka polskiego, jeżeli umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Powyższe dokumenty mogą być jednocześnie sporządzone w wersji lub wersjach obcojęzycznych. Podstawą ich wykładni jest wersja polska, jeżeli osoba świadcząca pracę jest obywatelem RP.

Zobacz także: Pracodawca udostępni pracownikom instrukcję bhp przy pracach z czynnikami chemicznymi>>

Jeżeli jednak osoba świadcząca pracę nie jest obywatelem polskim, zgodnie z art. 8 ust. 1b u.j.p., pracodawca może sporządzić dokumenty z zakresu prawa pracy (w tym bhp), w języku obcym, którym włada dany pracownik, pod warunkiem uprzedniego pouczenia tego pracownika o prawie do sporządzenia umowy lub innego dokumentu w języku polskim.
W związku z powyższym dokumentacja bhp, której obowiązek sporządzenia wynika z polskich przepisów prawa pracy, powinna być sporządzona w języku polskim, natomiast pozostałe dokumenty mogą być opracowane w dowolnym języku obcym. Pracodawca powinien jednak wziąć pod uwagę, że w przypadku, gdy obcojęzyczna dokumentacja nie będzie zrozumiała dla pracowników, nie będą oni przestrzegali jej postanowień.

Zobacz także: W jaką dokumentację powinna być wyposażona maszyna?>>

Zobacz także: Jak długo przechowuje się dokumentację dotyczącą szkoleń bhp?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP