Odpowiedź: w formularzu ZUS ZSWA za dany rok kalendarzowy płatnik składek przekazuje do ZUS informację o pracownikach, za których w tym roku kalendarzowym był obowiązany opłacać składkę na FEP. Stąd też, jeżeli pracodawca za danego pracownika nie miał obowiązku opłacania składek na FEP to nie ujmuje go również w formularzu ZUS ZSWA.