Gmina nie musi dowozić dzieci na dodatkowe zajęcia

Czy gmina ma obowiązek dowozić dziecko sześcioletnie posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na zajęcia z terapii do poradni psychologiczno-pedagogicznej i na zajęcia do ośrodka...

21.03.2014

Gmina nie musi dowozić dzieci na dodatkowe zajęcia

Samorząd terytorialny

Czy gmina ma obowiązek dowozić dziecko sześcioletnie posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na zajęcia z terapii do poradni psychologiczno-pedagogicznej i na zajęcia do ośrodka...

21.03.2014

Nie zawsze można podwyższyć dodatek motywacyjny

Nawet gdy szkoła ma środki, umożliwiające zwiększenie dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, nie zawsze można to zrobić. Wszystko zależy od zapisów w regulaminie - informuje serwis Prawo...

21.03.2014

Budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia

Budownictwo

Budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę, zaś zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej wymaga jedynie budowa ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i...

19.03.2014