Czy wykonawca może zmienić formę wniesionego wadium?

Zamówienia publiczne

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Czy na tym etapie wykonawca może zmienić formę wadium z gwarancji...

27.03.2014