Czy wykonawca może zmienić formę wniesionego wadium?

Zamówienia publiczne

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Czy na tym etapie wykonawca może zmienić formę wadium z gwarancji...

27.03.2014

Wynagrodzenie za zastępstwo określa regulamin

O tym, jak ustala się wynagrodzenie za zastępstwo, decydują zapisy regulaminu ustalonego przez organ prowadzący - przypomina serwis Prawo Oświatowe/ABC. Przepisy wymagają jedynie, by stawka była...

27.03.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski