Wynagrodzenie za zastępstwo określa regulamin

O tym, jak ustala się wynagrodzenie za zastępstwo, decydują zapisy regulaminu ustalonego przez organ prowadzący - przypomina serwis Prawo Oświatowe/ABC. Przepisy wymagają jedynie, by stawka była...

27.03.2014