Dokumentację szkoleń BHP trzeba przechowywać

Dokumentacja kadrowa, w tym dokumentacja potwierdzająca odbycie przez pracownika szkolenie z dziedziny bhp powinna być przechowywana w aktach osobowych prowadzonych indywidualnie dla każdego...

30.11.2016

Wigilia firmowa - jak ją sfinansować?

Ze środków ZFŚS nie należy ponosić kosztów imprez firmowych, które nie mają charakteru wypoczynkowego, sportowo- rekreacyjnego lub kulturalno-oświatowego, tak więc jeśli spotkanie wigilijne nie...

30.11.2016

Sprzedaż e-booków dokumentujemy fakturą VAT

Przychód z z tytułu sprzedaży e-booków stanowi przychód z działalności gospodarczej i podlega rozliczeniu jak inne przychody z tego źródła. Sprzedaż tę należy udokumentować fakturą VAT - wyjaśnia...

29.11.2016

Wynagrodzenie wójta ustala rada gminy w drodze uchwały

Samorząd terytorialny

Do właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta. Uchwała w sprawie jego ustalenia kształtuje treść stosunku pracy danej osoby i nie posiada uniwersalnego charakteru. Nie ma zatem...

29.11.2016

Lekarz nie pomoże zespołowi powypadkowemu?

BHP

Nie ma przepisu, który mógłby zobligować pracownika podmiotu leczniczego, aby wydał i przekazał zespołowi powypadkowemu opinię na temat kwalifikacji urazu, jaki wystąpił u poszkodowanego pracownika...

29.11.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski