Czy umowa o dzieło zawsze jest nieoskładkowana?

Należy pamiętać, że umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych, choć może zaistnieć sytuacja, gdy płatnik będzie musiał odprowadzić składki od takiej umowy, tłumaczy Maria Sobieska,...

07.12.2016

Prezesa spółki komunalnej odwołuje rada nadzorcza

Samorząd terytorialny

W jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego (JST) funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych JST. Należy jednak zwrócić uwagę, że członków...

06.12.2016