Stowarzyszenie może być zwolnione z opłaty skarbowej

Budownictwo

Z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wynika, że z obowiązku ponoszenia opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego pod warunkiem spełnienia warunków...

13.12.2016