Jak należy oznakować drzwi przeciwpożarowe?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: W zakładzie produkcyjnym praktycznie wszystkie drzwi do biur (w części biurowej) to drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności EI30. Czy w takim...

25.11.2016

Poprawność wydania decyzji środowiskowej bada GDOŚ

Samorząd terytorialny

Organem właściwym do zbadania poprawności wydania decyzji środowiskowej jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Podjęcie przez organ działań uzależnione jest od faktu stwierdzenia przez niego...

25.11.2016

Przekazanie nieruchomości na rzecz wspólników

Trzy osoby fizyczne są wspólnikami spółki jawnej. Udziały wspólników w zysku są równe. Spółka w 1997 r. nabyła nieruchomość 1, w 2013 r. nieruchomość 2, a w 2015 r. nieruchomość 3. Nieruchomości 1 i...

24.11.2016

Dowiedz się, jak legalnie zatrudnić Ukraińca

Chcąc zatrudnić Ukraińca legalnie należy dopełnić formalności związanych z legalizacją pobytu, dopełnić formalności związanych z legalizacją zatrudnienia, wystąpić o numer NIP. Poza tym należy...

23.11.2016