Na klatce schodowej nie można usytuować palarni

Budownictwo

Zakaz usytuowania palarni na klatce schodowej nie ma bezpośredniego związku z ewakuacją, a z zakazem palenia m.in. w ciągu komunikacyjnym. Palarnia może być tylko usytuowana w wyodrębnionych...

02.12.2016

Okazjonalne zbieranie odpadów nie wymaga zgłoszenia

Środowisko

Przepisy z zakresu odpadów nie wymagają zgłoszenia okazjonalnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegoorganom, ani spełnienia jakichkolwiek innych formalności urzędowych w tym...

02.12.2016

Dokumentację szkoleń BHP trzeba przechowywać

Dokumentacja kadrowa, w tym dokumentacja potwierdzająca odbycie przez pracownika szkolenie z dziedziny bhp powinna być przechowywana w aktach osobowych prowadzonych indywidualnie dla każdego...

30.11.2016

Wigilia firmowa - jak ją sfinansować?

Ze środków ZFŚS nie należy ponosić kosztów imprez firmowych, które nie mają charakteru wypoczynkowego, sportowo- rekreacyjnego lub kulturalno-oświatowego, tak więc jeśli spotkanie wigilijne nie...

30.11.2016

Sprzedaż e-booków dokumentujemy fakturą VAT

Przychód z z tytułu sprzedaży e-booków stanowi przychód z działalności gospodarczej i podlega rozliczeniu jak inne przychody z tego źródła. Sprzedaż tę należy udokumentować fakturą VAT - wyjaśnia...

29.11.2016